V prípade, že budete adresovať vašu žiadosť len na našu adresu, čiže na Správu CHKO Kysuce, bude vám naše stanovisko v zmysle interných nariadení Štátnej ochrany prírody SR spoplatnené vo výške 50 eur/hod. Odborné stanovisko bude vystavené v lehote do 30 dní. Výška poplatku je závislá od jednotlivých úkonov, ktoré je potrebné pre dôsledné zhodnotenie žiadostí zrealizovať. Do výslednej sumy sa odzrkadlí výjazd služobným autom (ak je potrebný), časový rámec vypracovania stanoviska (samotná práca na stanovisku) a v prípade požiadavky investora o urýchlené dodanie stanoviska aj príplatok v skrátenom termíne. Príplatky za vydanie stanoviska v skrátenom termíne: do 24hod.: +100%, do 3 dní: + 80%, do 14 dní: +50%. V prípade, že nepožadujete odborné stanovisko, ale len predbežnú informáciu o možnosti výstavby v danej lokalite, môžete nás kontaktovať na e-mail chko.kysuce@sopsr.sk. Táto služba nie je spoplatnená, slúži len pre informatívne účely, nie ako podklad pre vydanie záväzného stanoviska od Okresného úradu, odbor životného prostredia.

 

Formulár k žiadosti o výstavbu si môžete stiahnuť tu:  Formulár k žiadosti pre verejnost