V prípade akýchkoľvek zámerov, ktoré by mali byť realizované v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce, odporúčame žiadateľom (investorom) adresovať svoje požiadavky (písomné žiadosti) prednostne na Okresné úrady – odbor životného prostredia, pod ktoré spadá obec, v ktorej sa má daná investícia realizovať. Správa CHKO Kysuce ma štatút odbornej organizácie. Našou úlohou je na základe žiadostí nám doručených z úradov životného prostredia vypracovať odborné stanoviská, ktoré slúžia ako podklad pre vyjadrenie úradov životného prostredia. Úrady životného prostredia, či už okresné, alebo v sídle kraja sú orgánom ochrany prírody a práve ich stanovisko je pre vás, ako investora / žiadateľa záväzné.

V prípade že budete adresovať vašu žiadosť len na našu adresu, čiže na Správu CHKO Kysuce, bude vám naše stanovisko v zmysle interných nariadení Štátnej ochrany prírody SR spoplatnené. Výška poplatku je závislá od jednotlivých úkonov, ktoré je potrebné pre dôsledné zhodnotenie žiadostí zrealizovať. Do výslednej sumy sa odzrkadlí výjazd služobným autom (ak je potrebný), časový rámec vypracovania stanoviska (samotná práca na stanovisku) a v prípade požiadavky investora o urýchlené dodanie stanoviska aj príplatok v skrátenom termíne.

Územná pôsobnosť Správy CHKO Kysuce a príslušnosť jednotlivých obcí a katastrálnych území k okresným úradom:

Pod Okresný úrad Púchov spadajú obce: Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou

Pod okresný úrad Považská Bystrica spadajú obce: Horná Mariková, Papradno, čiastočne i Dolná Mariková

Pod okresný úrad Bytča spadajú obce: Kolárovice, Petrovice, Setechov, Štiavnik, Veľké Rovné

Pod okresný úrad Čadca spadajú obce a katastrálne územia: Burkov vrch, Čadca, Čierne, Dlhá nad Kysucou, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Krásno nad Kysucou, Makov, Nová Bystrica, Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Radôstka, Raková, Riečnica, Skalité, Stará Bystrica, Staškov, Svrčinovec, Turkov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie a Zborov nad Bystricou.

Pod okresný úrad Dolný Kubín spadá obec: Zázrivá

Pod okresný úrad Žilina spadajú obce: Horná Tižina, Lutiše, Terchová

Pod okresný úrad Kysucké Nové Mesto spadajú obce a katastrálne územia: Budatínska Lehota, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Lodno, Lopušné Pažite, Nesluša, Ochodnica, Oškerda, Povina, Prostredný Vadičov, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská a Snežnica