Vznik loga CHKO Kysuce

Chránená krajinná oblasť Kysuce bola vyhlásená Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 68/1984 Zb. V roku 1986 – 1987 vznikla potreba vytvoriť emblém – logo, ktoré by charakterizovalo územie CHKO Kysuce. Po niekoľkých návrhoch padlo rozhodnutie a bolo vtedy Ústredím štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši schválené logo, ktorého autorom je bývalá výtvarníčka základnej umeleckej školy v Čadci, Daniela Cyprichová.

V samotnom logu sa nachádza vyobrazenie chránenej paprade – rebrovky rôznolistej Blechnum spicant, ktorá je tak charakteristická pre lesy flyšového pásma.