„Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť“(Jonh May). Skrytý apel tohto výroku nám naznačuje cestu, ktorá má tu moc meniť prístup človeka k planéte, na ktorej žijeme. Meniť prístup k svojmu okoliu i k samému sebe. Vzdelanie a environmentálna výchova je cesta k zachovaniu života vo všetkej jeho pestrosti.

Na ceste za poznaním vám Správa CHKO Kysuce ponúka vzdelávacie programy pre MŠ, ZŠ a SŠ. Nech sa páči, pozrite si ponuku: KLIK