Hnutí DUHA Šelmy už niekoľko rokov spolupracuje so Správou CHKO Kysuce pri monitoringu populácií veľkých šeliem. Venuje sa predovšetkým intenzívnemu deterministickému monitoringu rysa a extenzívnemu monitoringu veľkých šeliem pomocou fotopascí. Zároveň spravuje databázu výskytových údajov pobytových znakov veľkých šeliem a zabezpečuje zber biologických vzoriek za účelom DNA a potravných analýz vlka a rysa. V neposlednom rade publikuje vedecké i populárno-náučné články a propaguje ochranu veľkých šeliem: KLIK

Fragmentácia_krajiny_Hnutí_DUHA