V západnej časti územie Správy CHKO Kysuce susedí s územím Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Beskydy. Veľkoplošné chránené územie CHKO Beskydy patrí do siete chránených území Českej republiky a predstavuje jedno z najväčších chránených území v ČR vôbec. Druhové zloženie flóry a fauny, charakter osídlenia krajiny a jej využívanie je veľmi podobné tomu nášmu v CHKO Kysuce. Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodov viazaných na medzinárodné dohovory a legislatívu EU a samozrejme na dlhoročné dobré vzťahy s našou „bratskou krajinou“, spolupráca medzi CHKO Kysuce a CHKO Beskydy predstavuje jedno z historicky najstarších medzinárodných partnerstiev v pohraničí medzi SR a ČR. V prípade záujmu o informácie o našich susedoch môžete navštíviť ich internetové stránky TU