Na priloženej adrese http://maps.sopsr.sk/mapy/map.php Vám ponúkame možnosť v rýchlosti sa zorientovať s polohou rôznych typov chránených území nielen v rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce, ale aj v rámci celého Slovenska. Na ľavej strane (lišta) máte možnosť výberu. Najdôležitejšie budú pre Vás informácie o:

  • Veľkoplošné chránené územia SR
  • Maloplošné chránené územia SR
  • Územia európskeho významu
  • Chránené vtáčie územia
  • Chránené stromy SR

Samozrejme, mapa ponúka aj množstvo ďalších vrstiev, nie všetky sú však prístupné verejnosti. Pri aktivácii nejakej konkrétnej vrstvy na ľavej lište, napr. „Územia európskeho významu“ sa zvýraznia na mape práve územia európskeho významu. V prípade, ak sa o nich chcete dozvedieť viac, kliknite na ikonu „i“ ktorá je umiestnená na hornej lište a následne kliknite kurzorom na príslušné územie európskeho významu NATURA 2000, zobrazené na mape. Po tomto úkone sa vám objaví na monitore atribútová tabuľka s popisom daného územia. Upozornenie, mapový prehliadač neslúži na právne úkony!