A opäť odpad v prírode a ľudia, ktorým to nie je jedno

A opäť odpad v prírode a ľudia, ktorým to nie je jedno

Nie je potrebné, aby bol v kalendári nejaký ten významný deň, pripomínajúci si lesy, vodu či biodiverzitu na to, aby bol človek aktívny, a zmenil niečo k lepšiemu. Každý deň je v prírode významný a jedinečný a tak sme v poslednú sobotu zamierili na vodnú nádrž v Nesluši. Rybári zo Slovenského rybárskeho zväzu MO Kysucké Nové Mesto, pár zamestnancov z firmy Schaeffler KNM, my, Marek a malá Lilly, náš najmenší pomocník.

Vodná nádrž Nesluša je na jednej strane obľúbenou lokalitou miestnych rybárov, kde si môžu prísť na svoje a uloviť nejakého toho kapra či zubáča. Chodia sa sem prechádzať zaľúbenci i oddýchnuť si milovníci prírody. Pre nás ochranárov predstavuje táto priehrada spolu s jej lužnou vegetáciou genofondovú lokalitu, kde sa rozmnožuje ropucha bradavičnatá a skokan hnedý. Objavuje sa užovka obojková, vydra riečna a už niekoľko rokov tu žije bobor európsky. Je to jedno z prvých miest na Kysuciach, ktoré obsadil. Okrem uvedených druhov obľubuje toto miesto množstvo vodného vtáctva. Bežná je tu volavka popolavá, kačica divá, či bocian čierny. Na ťahu, počas migrácie vtáctva sa tu objavujú síce nakrátko, ale predsa aj niektoré, pre Kysuce nie celkom bežné druhy ako napr. kačica lyžičiarka, potápač biely, cíbik chochlatý, močiarnica mekotavá…

V porovnaní s minulým rokom bolo v okolí priehrady odpadu menej, za čo v podstate vďačíme zavedeniu zálohovania niektorých obalov z nápojov. Týmto pozdravujeme Ministerstvo životného prostredia SR, dobrá práca. Tiež pozdravujeme niektorých obyvateľov Nesluše a prosíme ich, nech si koryto Neslušanky nemýlia s odpadkovým košom, lebo vedeli by sme si sobotu predstaviť aj inak, ako zbieraním odpadu po ľuďoch, ktorým je príroda a životné prostredie „ukradnuté“.

Za Správu CHKO Kysuce ďakujeme všetkým za účasť a pomoc. Rybárom tiež za skvelé pohostenie, guláš, halušky a priateľskú atmosféru.

Text a foto: Peter Drengubiak