Historická architektúra Kysúc na webe

Dovoľte, tak trochu osobne… Nedá sa inak, ako zdieľať snahu nadšenca pre históriu kysuckého regiónu, ktorý sa rozhodol o tejto kráse poslať správu do sveta a to v podobe webových stránok… ale pekne poporiadku. Čas letí a pre mňa osobne je to naozaj nedávno, kedy ma ako nováčika v ochrane prírody sprevádzal Kysucami náš, v súčasnosti už bývalý kolega Peter Kvasnica. Ešte dlho potom, čo sa naše pracovné cesty rozišli, sme sa stretávali u Peťa a jeho manželky Aničky a rozprávali sa o prírode, živote a tiež bonsajoch, ktorým sa s láskou venoval. Neskôr sa vplyvom okolností naše bydliská vzdialili a spoločné stretnutia sa vytratili…

Je to už vyše roka, čo som postrehol na sociálnych sieťach články o kysuckej architektúre pre mňa ešte neznámeho autora. Meno mi bolo známe, ale istotu v tom, o koho ide som nemal. Nedalo mi… Naskytlo sa „okno“ voľného času a skontaktoval som sa s týmto mladým autorom. Istá predtucha, že Peter Kvasnica, autor a propagátor kultúrno-historických pamiatok Kysúc je synom práve spomínaného kolegu a priateľa sa naplnila. A tak, ako sa príslovečne hovorí, že „jablko nepadá ďaleko od stromu“, je to aj v tomto prípade. Je skutočne radosť čítať si príspevky Petra Kvasnicu ml., ktorý aj keď si to možno neuvedomuje, ale robí pre ochranu prírody istú službu, za čo mu touto cestou ďakujeme.

Už v jednom z našich príspevkov z minulosti sme sa dotkli problematiky vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Súvislosť s jedinečnou krajinnou scenériou Kysúc a Stredného Považia bola prezentovaná v publikácii: Jozef Kramárik, Územný priemet ochrany prírody Chránená krajinná oblasť Kysuce II. Analytická časť, II. Diel, kapitola Výstavba, Ústredie štátnej ochrany prírody L. Mikuláš – Stredisko rozvoja ochrany prírody Bratislava, 1986 (viac v článku tu KLIK). Tento materiál, resp. kapitola bola jedným zo základných dokumentov pri vyhlasovaní CHKO Kysuce. Prírodné hodnoty, biodiverzita a kultúrno-historické pozadie života v tomto regióne sú „spojené nádoby“. Jedno ovplyvňuje to druhé a naopak.

Na záver ostáva zaželať si, aby krása regiónu  pretrvala čo najdlhšie, v čom predovšetkým musia byť zaangažované tak stavebné úrady na obciach, ako aj okresné úrady – odbor životného prostredia.  Samozrejme, bez uvedomelých vlastníkov nehnuteľností a tiež prípadných novousadlíkov s citom pre „genius loci“ to nepôjde. Zo strany CHKO Kysuce má zachovanie krajiny „drevených osád“ plnú podporu.

Peťo, Tebe želáme ešte mnoho zaujímavých príspevkov, ktorými tak obohacuješ naše poznanie.

Odkaz na webové stránky Petra Kvasnicu ml. KLIK

Text a foto: Peter Drengubiak