Včera bol  pre prírodu významný deň, jarná rovnodennosť. Život v prírode sa nám opäť, ako každý rok rozbehol smerom k ďalšej úrode, k ďalšiemu potomstvu. Včerajšok bol však výnimočný aj niečím iným. Pripomenuli sme si sté výročie narodenia jednej z ikon divadelného a filmového herectva, Jozefa Kronera. Život tohto kysuckého rodáka zo Staškova netreba bližšie predstavovať. Ako herec stvárnil desiatky postáv, ktoré sa vpísali do našich životov a ktoré nás ovplyvnili, či rozosmiali. Jozef „stvárnil“ vo svojom živote aj jednu, na verejnosti menej známu postavu. Miloval prírodu, bol rybár s dušou naklonenou k ochrane prírody. Uvedomoval si hodnoty prírody o ktoré ako spoločnosť prichádzame. Jozef Kroner, citát z  rozhovoru pre Enviromagazín:

„Nemyslím si, že by dnes boli ľudia menej citliví k prírode než kedysi. Stretávam sa s mnohými ľuďmi, ktorých tieto problémy veľmi trápia, sledujem aktivity ochranárov, často ma títo vzácni ľudia oslovujú. Zdá sa mi, že nadšencov, ktorí bojujú za záchranu prírody, je dnes viac, ako kedysi. Lenže ľudstvo má dnes v rukách takú techniku, že ľahostajnosť a necitlivosť hoci aj jedného človeka môže mať nedozierne následky. Kým budú medzi nami ľudia, ktorí sa z pohodlnosti alebo z hlúposti nerozpakujú vypustiť do potoka močovku, príroda bude stále ohrozená. Ak to urobia v období, keď je v potoku nízky stav vody, usmrtia všetko živé. Regenerácia vodného toku môže trvať celé roky a keď sa takéto havárie opakujú pravidelne, rieka hynie. Uviedol som príklad jedného bezohľadného človeka s jednou cisternou. A teraz si predstavte celú fabriku, tok jednej rieky pozdĺž ktorého stoja desiatky podnikov. Koľko ľudského nadšenia by bolo treba, aby dokázalo zvrátiť všetky chybné rozhodnutia, aby dokázali naprávať tragédie zapríčinené ľudskou bezohľadnosťou a ľahostajnosťou?“

Na tomto linku nájdete časť, zo skvelého dokumentárneho filmu o Jozefovi Kronerovi, Trate života: KLIK

Uvedomelá spoločnosť si váži svoje prírodné hodnoty a upozorňuje na ich ohrozenie. Jozef Kroner nebol a nie je jediný z umeleckej obce, kto apeloval a apeluje na ochranu prírody. Otázne však je, či si vieme ako spoločnosť uvedomiť vážnosť a dôležitosť takýchto slov.

Ďakujeme a s úctou spomíname…

Text: Jozef Kroner, v rozhovore s Milanom Hladkým pre Enviromagazín & Peter Drengubiak

Foto: archív SND