“zberači žiab” z CVČ Kysucké Nové Mesto, turistický oddiel