O prírode pre deti

Ako jeden múdry človek povedal: „Ak chcete niečo zmeniť, začnite od detí“. V tomto duchu pristupuje k svojej činnosti i Správa CHKO Kysuce, aj napriek tomu, že u nás nepracuje zamestnanec priamo určený na environmentálnu výchovu. O to viac nás teší, keď sa takejto úlohy zhostí niekto, kto sa prírode rozumie a navyše, s nami spolupracuje už dlhé roky. Martin Špilák, ako náš dobrovoľný strážca prírody sa podujal, 16. apríla uskutočniť prednášku na tému ochrany prírody, na Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou. 60 detí z materskej školy ho, ako inak, z nadšením počúvalo i keď, ako sám spomína, mal trému a sucho v ústach. Bola to totiž jeho prvá skúsenosť, rozprávať pred detským publikom. A to vás vie niekedy dobre „zasypať“ otázkami. Tak ako Maťovi, ďakujeme i pani učiteľkám Bc. Capekovej Marte a Kováčovej Jarmile, ktoré umožnili a zorganizovali niečo, na čo budú deti radi a dlho spomínať. Maťovi zároveň držíme palce v ďalšom vzdelávacom „ťažení“ na Kysuciach.

Text: Peter Drengubiak

Foto: MŠ Zborov nad Bystricou