Zimný monitoring vodného vtáctva 2021

Zimný monitoring vodného vtáctva 2021

Na úvod Vám chceme zaželať všetko dobré do roku 2021, predovšetkým zdravie a čo najviac času stráveného v prírode. Súčasnosť nám síce komplikuje Covid 19, ale opatrenia sú našťastie nastavené tak, že v prípade pohybu v rámci okresu máte možnosť ísť na prechádzku do prírody. Týmto by sme vás chceli pozvať na  ďalší medzinárodný termín zimného sčítania vodného vtáctva, ktorý sa bude realizovať v dňoch 16. – 17. januára. V rámci územnej kompetencie Správy CHKO Kysuce bude individuálne mapovaných 17. transektov na riekach, potokoch a stojatých vodách. Každá zima má iný priebeh a tým aj podmienky v prírode sú rôzne. Okrem bežných, na vodu viazaných druhov operencov očakávame tak ako aj v minulosti, výskyt niektorých vzácnejších druhov, ktoré si to k nám namierili zo severu. Okrem vtáctva bude mapovanie zamerané aj na pobytové znaky dvoch druhov cicavcov európskeho významu a to na vydru riečnu a bobra euroázijského, ktorý v posledných rokoch začal „objavovať Kysuce“.

V prípade záujmu o danú aktivitu nás môžete kontaktovať na adrese: peter.drengubiak@sopsr.sk, alebo na tel. čísle: 0903 298 429

Text a foto: Peter Drengubiak