9. októbra 2020

Správa CHKO Kysuce zatvorená z dôvodu karantény

Štátna ochrana prírody SR oznamuje verejnosti, že Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce so sídlom v Čadci je z dôvodu karanténnych […]