Aby dážďovníky bezpečne hniezdili

Množstvo vtáčích druhov je úzko viazaných na ekosystém urbanizovaných plôch, tým azda najznámejším je dážďovník obyčajný (Apus apus). Dážďovník patrí do skupiny synantropných druhov fauny, ktoré si našli svoj životný priestor (hniezdnu a potravnú ponuku) práve v mestách. Jeho veľmi obľúbeným hniezdiskom sú vetracie otvory v atikách bytových domov. Tepelná izolácia bytových domov sa v posledných rokoch rieši v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, alebo s odborne spôsobilými osobami, čím sa zabezpečuje zachovanie hniezdnych možností vtáctva a netopierov v tepelne izolovaných stavbách. Niekedy vznikne situácia spôsobená či už neopatrnosťou, alebo ľahostajnosťou stavebníka a podmienky pre zachovanie, resp. zabezpečenie hniezdnych a úkrytových možností živočíchov na stavbách nie sú dodržané.

Prípad nedokonalej úpravy vetracích otvorov v atike jedného z bytových domov v Čadci sme boli riešiť prednedávnom. Z dôvodu nedostatočného odstránenia lamiel na vetracích otvoroch dochádzalo k občasným úhynom dážďovníkov. Pri vylietavaní či pristávaní na hniezdo sa vyskytovali situácie, kedy sa niektoré jedince zachytili krídlom  medzi lamelami vetracích otvorov, čoho následkom bolo zranenie a neskôr úhyn. Odstránením zvyšných lamiel na vetracích otvoroch sa odstránila príčina úhynov.

Určite budete so mnou súhlasiť, že výskyt „mestských“ druhov vtáctva prináša človeku benefity. Ten azda najznámejší je redukcia početnosti rôznych druhov hmyzu, či už bodavého, alebo spôsobujúceho škody na kultúrnych druhoch rastlín.

Ak by ste sa chceli  o „mestských“ druhoch vtáctva dozvedieť viac, rôzne webové stránky o nich poskytujú množstvo zaujímavých a užitočných informácií, napr.: TU 

Text a foto: Peter Drengubiak