Akcia k stému výročiu Štátnej ochrany prírody SR

Akcia k stému výročiu Štátnej ochrany prírody SR

Štátna ochrana prírody SR si tento rok pripomína sté výročie svojho vzniku. K tejto príležitosti Správa CHKO Kysuce pripravuje niekoľko prezentácií, prednášok či exkurzií pre verejnosť. Prvú z akcií sme realizovali v nedeľu v Hornom Vadičove.

V závere obce sa nachádza vodná zdrž, kde každoročne na jar dochádza k reprodukcii obojživelníkov. Z okolitých lesov tiahnu k vode skokany hnedé a ropuchy bradavičnaté. A keďže ide o miesto, kde žaby musia prekonávať dopravnú komunikáciu, zhruba pred dvoma týždňami bola na úseku v dĺžke asi 250 metrov nainštalovaná popri ceste migračná bariéra. V priebehu času sa nám rozbehla i samotná migrácia žiab a tak sme slnečnú nedeľu strávili v prírode pri zbieraní a prenose ropúch bradavičnatých do mokrade. Neboli sme na to však sami. Tak ako minulý rok, prišli nám so žabami pomôcť žiaci ZŠ a Centra voľného času z Kysuckého Nového Mesta. Pani učiteľky Janka Vaňková, Danka Kafčáková a Jarka Micheľová prišli opäť s partiou ochotných a zvedavých detí. Aby bolo spojené príjemné s užitočným, naša botanička Zuzana Václavová deťom porozprávala niečo o okolitých rastlinách a biotopoch. Samozrejme prišla reč aj na žaby a všeobecne obojživelníky. Skoro pravidelne však každá beseda s deťmi a dospelými končí pri veľkých šelmách. Nebolo tomu inak ani teraz a záver rozhovorov patril vlkovi, jeho etológii, výskytu a ochrane. Opäť sa nám potvrdila stará známa vec, že najideálnejším prostredím pre envirovýchovu je príroda sama.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Zuzana Václavová