Desať rokov Beskydskej oblasti tmavej oblohy

Desať rokov Beskydskej oblasti tmavej oblohy

„Pri príležitosti tohto výročia sa 2. marca 2023 na mieste založenia Beskydskej oblasti tmavej oblohy (BOTO) na chate Švarná Hanka na Gruni, Staré Hamry konalo stretnutie jej vyhlasovateľov. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v rámci tohto stretnutia, vystúpili v mene zakladajúcich českých inštitúcií: Mgr. František Jaskula – riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Beskydy, Agentúra ochrany prírody a krajiny, Ing. Václav Langer – Lesy Českej republiky, š. p., Krajské riaditeľstvo Severná Morava a Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. – predseda Českej astronomickej spoločnosti (ČAS). Za zakladajúce slovenské inštitúcie vystúpili: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. – predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV a Ing. Ján Korňan riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce“…  Článok pokračuje tu: KLIK