Diaľnica D3 a ochrana prírody

Nie je žiadnou novinkou, že výstavba diaľnice D3 trvá dlhšie, akoby sme si všetci priali. Z pohľadu ochrany prírody ide tiež o problematiku závažnú. Mortalita zveri na cestách prvej triedy, ktoré nie sú nijako zabezpečené proti vstupu živočíchov na vozovku, je pomerne vysoká. Zároveň v tejto súvislosti práve kolízie dopravných prostriedkov hlavne s väčšími druhmi živočíchov spôsobujú významné škody tak na majetku, ako aj na zdraví a životoch ľudí. V čom teda z pohľadu ochrany fauny plynú určité výhody výstavby a prevádzky diaľnice D3 oproti súčasnej dopravnej spojnici Žilina – Zwardoň a Žilina – Jablunkov?

V prvom rade diaľnica D3, tak jej existujúce, ako aj plánované úseky budú oplotené, čím sa do značnej miery zamedzí vnikaniu hlavne väčších druhov živočíchov na teleso diaľnice. Samozrejme, bude vždy závisieť od druhu oplotenia, jeho parametroch a samotnej inštalácii.

Druhým významným prvkom, ktorý na existujúcej dopravnej sieti na Kysuciach neuvidíte (resp. v minimálnej miere) sú protihlukové zábrany. Tie okrem svojej funkcie vyplývajúcej už z názvu, majú na určitých miestach zabezpečovať aj zníženie mortality vtáctva na komunikáciách (práve vtáctvo a drobné zemné cicavce boli počas realizácie projektu TRANSGREEN najčastejšie zaznamenávanými živočíchmi pri mapovaní mortality živočíchov na cestách).

Pre ochranu a zachovanie „historicky zabehnutých“ migračných trás obojživelníkov a rôznych iných druhov terestrickej, semiterestrickej a akvatickej fauny sú významným konštrukčným prvkom diaľnic rôzne typy priepustov.

Najdôležitejším sprievodným prvkom výstavby diaľnice D3 je zachovanie migračnej priepustnosti krajiny pomocou nadchodov a podchodov pre veľké živočíchy (jeleň, vlk, rys, medveď). Trend v posledných rokoch na Slovensku našťastie nabral ten správny smer a projektovanie dopravných komunikácii je úzko prepojené s problematikou ochrany prírody. Ekodukty umožňujúce zachovanie disperzie živočíchov sú neodmysliteľnou súčasťou dopravných sietí po celom svete. Tak ako potrebujeme my ľudia svoje „migračné trasy“ v podobe ciest a železníc, tak aj divo žijúca zver je na tom podobne a je potrebné to rešpektovať.

A na záver, je otázkou krátkeho času spustenie diaľničného úseku D3-ky Svrčinovec – Čadca, Bukov. Želáme si, ako aj všetci zúčastnení, aby celá diaľnica D3 bola zrealizovaná a sprevádzkovaná v čo najkratšom čase, tak pre potreby ľudí, ako aj pre zlepšenie ochrany fauny na cestách.

Text a foto: Peter Drengubiak