Estetické vnímanie človeka a biodiverzita krajiny

Estetické vnímanie človeka a biodiverzita krajiny

Otázka na úvod. Aká záhradka vás viac osloví, tá, kde rastú 2-3 druhy kvitnúcich rastlín a 4-5 druhov úžitkovej zeleniny v pravidelných záhonoch, alebo bohatá, pestrofarebná spleť druhov s rôznym obdobím kvitnutia a plodenia? Mne osobne je bližšia druhá možnosť. Pestrosť druhov a foriem „umelo“ nakombinovaná človekom nie je síce ani zďaleka to isté, ako to, čo si divoká príroda dokáže nakombinovať svojim samovývojom, ale predsa, niektoré znaky sú si podobné. Tak ako v druhovo pestrej a bohatej záhradke je vyššia ponuka pre bezstavovce, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce, tak to platí aj v divokej prírode i keď v pevnejších väzbách medzi druhmi. Väčší potenciál možností umožňuje život širšiemu spektru druhov.

Koľko rôznych druhov by ste asi našli vo veľkoplošnom láne kukurice? Koľko na lúke, ktorá je odvodnená a intenzívne hnojená? Čo myslíte, koľko druhov živočíchov a rastlín žije v rovnovekom monokultúrnom hospodárskom lese?

A teraz si skúste odpovedať. Koľko druhov rastlín a živočíchov rastie napr. na striedavo pasenej a kosenej nehnojenej lúke? Koľko druhov žije v lese, ktorý je rôznorodý druhovo, vekom, prepúšťaním slnečného svetla, vodným režimom, s výskytom odumretého, na zemi ležiaceho dreva?

Určite ste postrehli rozdiel. A určite ste postrehli podobnosť. Ak to veľmi zjednoduším, tak záhradkár, ktorý miluje pestrosť a rôznorodosť svojej záhradky, má veľmi veľa spoločného s biológom v ochrane prírody, alebo ak chcete, ochranárom. Lebo i ten miluje rôznorodosť, pestrosť a biodiverzitu.

Je tu však jeden zásadný rozdiel. Kým šľachtené tulipány, astry, ruže… si každý záhradník môže kúpiť v obchode a vysadiť na záhradke, skúste to však urobiť s tučnicou*, rašeliníkom*, rosičkou*, hlucháňom* či orlom*.

Poznámka:  Druhy so symbolom * sú zo Zákona o ochrane prírody chránenými a ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, s ktorými je akákoľvek manipulácia neprípustná.

Text a foto: Peter Drengubiak