Posledné dni sa u nás nesú v duchu ochranárskych osláv. Včera, 23. mája bolo výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Ani sa to nezdá, ale naša CHKOčka má už 34 rokov a to si za ten čas svojej existencie musela prežiť kadečo. Neviem, či si vôbec niekto z nás uvedomil, pri svojej vyťaženosti, že je čas ak nie na oslavu, tak aspoň na zamyslenie sa…  Avšak dnešok, Európsky deň parkov sme si dovolili osláviť na spoločnom stretnutí pracovníkov správ CHKO Kysuce a CHKO Beskydy.  Kolegovia z CHKO Beskydy nás opäť okrem  ich dobrosrdečnosti a príslovečnej pohostinnosti obohatili o poznanie histórie a aktuálnych riešení v ochrane prírody, najmä na spoločnom, cezhraničnom chránenom území PR Veľký Polom. Zároveň sme si mohli porovnať, ako funguje v praxi ochrana prírody v Českej republike a u nás. Aj napriek tomu, že jeden z najvyšších štátnych predstaviteľov ČR nie je naklonený ochrane prírodného bohatstva svojej krajiny, máme sa čo od našich kolegov a susedov učiť. Zároveň, aj my máme čo ponúknuť, len žiaľ, je toho viac v teoretickej rovine, ako v praxi. Na záver príjemného stretnutia si môžeme len navzájom zaželať udržanie dobrých susedských vzťahov, odbornej spolupatričnosti  a zároveň viac pochopenia v spoločnosti pre ochranu prírody. Poďakovanie za zorganizovanie akcie patrí Správe CHKO Beskydy a za odborný sprievod hlavne lesníkovi, Tomášovi Myslikovjanovi.

Text a foto: Peter Drengubiak