Klamstvá a nenávisť, fenomén dnešnej doby

Klamstvá a nenávisť, fenomén dnešnej doby

Mlčať je vraj zlato, ale píše sa aj: „Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič.“ Ako sa teda postaviť voči ľuďom, ktorí šíria okolo seba klamstvá a nenávisť, byť ticho, alebo slušne a vecne reagovať?

Všimli ste si, ako sa vždy s nejakým výskytom významnej udalosti v spoločnosti vynorí množstvo „odborníkov“. Výborne sa to dá sledovať na sociálnych sieťach. Keď sú voľby, takmer všetci ľudia sú politológmi. Aktuálne,  vírus Covid 19 spôsobil, že na každom kroku stretnete „virológa“ či „epidemiológa“. A inak to nie je ani vo sfére ochrany prírody.

Posledné 2 dni sa na Facebooku šíria nepravdivé a nenávistné názory na našu prácu a na medveďa hnedého, žijúceho v orografickom celku Javorníky.

Nebudem sa príliš rozpisovať, či je v horách Javorníkov výskyt medveďa prirodzený, lebo skôr ako tu človek postavil prvý príbytok, medveď tam už dávno žil o čom svedčia  i miestne názvy napr.: vrch Medvedie v Petroviciach, Medveďovci – miestna časť vo Veľkom Rovnom, miestna časť Medvedie v Papradne, miestna časť Medvedinec v Hornej Marikovej, atď. Na základe našich dlhoročných mapovaní s medzinárodnou účasťou v súčasnosti žijú v Javorníkoch 2 až 3 jedince medveďa hnedého (satelitne telemetrovaná medvedica Ema sa ešte neobjavila a obávame sa najhoršieho). Áno, medveď občas spôsobuje škody na včelstvách, najmä v jarnom a jesennom období, zároveň však, treba poznamenať, že štát takéto škody prepláca. Avšak za dodržania istých pravidiel, lebo ak má človek nezabezpečené, alebo nedostatočne zabezpečené včelstvá, nemôže predsa očakávať, že mu ich na jednej strane medveď nenavštívi a na strane druhej, že dostane od štátu náhradu za škody.

Aké máme teda dlhoročné skúsenosti s prístupom včelárov k zabezpečeniu včelstiev? Je to presne ako so všetkými ľuďmi. Sú aj takí, aj takí. Niektorí chápu, že v horách kde včelária a žije tam medveď, musia mať zabezpečené včelstvá proti jeho vniknutiu a tí, čo majú takýto rozumný prístup, do kontaktu s nami často ani neprídu, medveď sa k ním nedostane. Potom je tu druhá skupina včelárov a to sú tí, ktorým to je akosi jedno a včelstvá nemajú zabezpečené, alebo ich majú zabezpečené nedostatočne. Čo myslíte, ktorí z týchto včelárov šíria nenávistné slová v spoločnosti?

Tak sa dostávame ku konkrétnemu prípadu včelára, ktorý v posledných dňoch šíri cez sociálne siete nenávisť nielen voči medveďom, ale i ochrane prírody. V minulom roku v novembri medveď spôsobil danému včelárovi škodu. Počas obhliadky bolo zistené, že včelstvá boli zabezpečené elektrickým oplôtkom, ale s vážnejšími nedostatkami, ktoré spôsobili, že medveď sa k úľom dostal. V našom stanovisku bol včelár upozornený, aby do budúcna nedostatky odstránil, zároveň mu bola štátom vyplatená škoda. Pred pár dňami, nám bola opätovne nahlásená u dotyčného chovateľa škoda spôsobená medveďom hnedým. No a čo sme zistili pri obhliadke škôd? Elektrický oplôtok nebol vôbec upravený podľa našich odporúčaní z novembra 2019 (labilné stĺpiky, vysoká vzdialenosť spodného lanka od zeme,…). Medveď tentokrát nenavštívil priamo včelstvá, ale nezabezpečenú hospodársku budovu, v ktorej sa nachádzali rámiky s medom.

Každému z nás, kto z ochrany prírody rieši škody spôsobené chránenými živočíchmi je jasné, že ide o citlivú problematiku. Snažíme sa vžiť do situácie chovateľov a mnohí nám iste môžu potvrdiť, že sme miestami až nadmieru ústretoví a potom, keď zažijete niečo takéto, ako v tomto prípade, zostanete sklamaný, smutný a nahnevaný. Nenávisť a klamstvá ešte ničomu nepomohli, bolo by fajn, keby sme sa mohli rozprávať slušne. A na záver vás chcem poprosiť, uvedomme si, že nie je dôležité mať len špajzu plnú medu, mäsa a kôlňu plnú dreva, hodnoty prírody sú totiž skryté omnoho hlbšie.

Text a foto: Peter Drengubiak