Krvavec, modráčik a mravec

V priebehu júla kvitne na lúkach, v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis) ako môžete vidieť na titulnej fotografii. Ide síce o esteticky zaujímavú rastlinu, ale jej skutočný nenahraditeľný význam spočíva úplne v niečom inom. Ak táto pomerne vysoká bylina rastie na lúkach, kde zároveň žijú predovšetkým mravce  druhu Myrmica rubra, je šanca, že na lúke môžete nájsť aj ďalší, veľmi zaujímavý druh.

Vzácny a na Slovensku kritický ohrozený modráčik bahniskový (Phengaris nausithous) je motýľ, ktorý žije už len na pár lokalitách v rámci našej krajiny. Jeho úbytok spôsobili hlavne meliorácie, ktoré v minulosti zmenili hydrologický režim lúk, čo zapríčinilo ústup živnej rastliny, práve spomínaného krvavca. A bez krvavca niet ani modráčika bahniskového.

V akom vzťahu vlastne žijú modráčik bahniskový, krvavec lekársky a mravce rodu Myrmica? V prvom rade, oplodnené samičky kladú vajíčka do súkvetí krvavcov. Na jednom súkvetí sa môže vyklásť aj niekoľko samičiek. V neskoršom štádiu sa húsenice dostávajú na zem, kde si ich adoptujú mravce spomínaného rodu. „Húsenice sú v mravenisku jednak kŕmené, ale žerú aj larvy a kukly hostiteľského druhu, ktorý má spravidla početné kolónie a preto v jednom mravenisku môže zavŕšiť vývoj viacero húseníc. Doba vývoja húseníc môže byť 11 alebo 23 mesiacov, to znamená, že časť populácie má predĺžený vývoj a vylieta z mravenísk až o dva roky. Monofágne dospelce sajú nektár takmer výhradne na hostiteľskej rastline húseníc“.

Do roku 2009 bola v našej územnej pôsobnosti známa len jediná lokalita s výskytom modráčika bahniskového, kde každým rokom dochádza k úspešnej reprodukcii. V priebehu ďalších 10 rokov sa nám podarilo na Kysuciach spolu s kolegyňou, botaničkou Zuzanou Václavovou lokalizovať ďalších 7 lúk s výskytom krvavca lekárskeho. Z týchto siedmich lúk sme zistili úspešnú reprodukciu modráčikov len na dvoch z nich. Všetky tri doposiaľ zistené kysucké habitaty s výskytom modráčika bahniskového sú zastúpené nízkou početnosťou jedincov 10 – 25 ex.

Tak ako v minulosti, tak aj v súčasnosti sú najväčšou hrozbou pre živnú rastlinu modráčika a krvavec lekársky zmeny hydrologického režimu, časté kosenie, alebo kosenie v nevhodných termínoch, intenzívna pastva, prípadne sukcesia. Dve zo spomínaných lokalít sú priamo ohrozované rozširujúcou sa urbanizáciou.

Použitá literatúra: Deván, P. & kol. 2008. Program záchrany motýľov rodu Maculinea. ŠOP SR, Banská Bystrica. 25s.

Text a foto: Peter Drengubiak