Letné prírodovedné dielne 2024

Aj toto leto Správa CHKO Kysuce organizuje prírodovedné dielne pre deti, počas ktorých spoznajú  prírodu okolia Čadce. Pôjdeme tiež do bradiel Dolných Kysúc a do česko-slovenského pohraničia Moravsko-sliezskych Beskýd.

Dielne sú určené najmä pre deti prvého stupňa základných škôl. Ak budú voľné miesta, zoberieme aj detí iných vekových kategórií.

Maximálny počet detí na dielni je 15.

Po zaslaní kontaktného mailu, obdrží rodič mail s prihláškou, ktorú prosíme zaslať čo najskôr. Prihlasovanie je možné do naplnenia kapacity podujatia. Uzávierka prihlášok je vždy v posledný pondelok pred dátumom konania dielne.

Prírodovedné dielne organizuje Správa CHKO Kysuce bez poplatku. Náklady na dopravu si účastníci hradia sami.

Tešíme sa na vás!

 

1. Výprava za bocianmi do Rakovej a návšteva jazdeckej stajne

Predpoludnie strávime pozorovaním páru bocianov bielych, ktorí hniezdia v centre obce Raková. Povieme si zaujímavosti z ich života. Ďalekohľadom ich budeme pozorovať a zistíme, či tento rok boli v hniezdení úspešní.  V druhej časti pôjdeme pozrieť koníky na ranč blízko obce. Možno si na nich aj zajazdímeJ

 

dátum: 4.7.2024

čas: 10,15 – 15,00

miesto stretnutia:  autobusová stanica Čadca (alebo po dohode)

doprava: verejná autobusová doprava

strava: priniesť vlastnú desiatu a pitie

 

2. Geológia a botanika v Megoňkách (Čadca, Milošová)

Pôjdeme do lomu, v ktorom sa kedysi ťažil pieskovec a ktorý je v súčasnosti prírodná pamiatka. Povieme si starý príbeh o geologickej minulosti tejto lokality. Naučíme sa spoznávať niektoré kamene a minerály. Spoločne sa pokúsime prísť na koreň miestnej záhade.

V druhej časti sa presunieme ďalej, proti prúdu potoka, kde vďaka flyšovému podložiu vznikli mokrade. Tvoria európsku sieť chránených území NATURA 2000. Na mieste si predstavíme niektoré mokraďové rastliny.

 

dátum: 11.7.2024

čas:  7,40 – 12,00

miesto stretnutia: autobusová zastávka Jesenského ulica, Čadca (alebo po dohode)

doprava: verejná autobusová doprava

strava:  priniesť desiatu a pitie

 

3. Výlet na Biely Kríž (Klokočov)

Výlet je určený pre turistický zdatné deti. V trase, ktorá vedie česko-slovenským pohraničím a meria viac ako 7 km, prejdeme cez kopanice – osady, ktoré vznikli počas valašskej kolonizácie. Späť sa vrátime spoznávajúc nielen kvetenu a živočíšstvo Klokočovských rašelinísk ale i novodobých cestovateľov z ríše rastlín – invázne rastliny.

 

dátum: 18.7.2024

čas:  7,45 – cca 15,00

miesto stretnutia: vlaková stanica, Čadca (alebo po dohode)

doprava: verejná vlaková a autobusová doprava

strava:  priniesť jedlo a pitie

 

4. Meteorologický workshop a výlet na Vojtovský slaný prameň

Atmosféra je plynný obal Zeme. Meteorológia je veda, ktorá študuje atmosféru. Študuje jej zloženie, stavbu, vlastnosti a deje v nej a tiež aj počasie. Počas workshopu prídeme na to ako vzniká oblak i dúha. Predstavíme si jednotlivé typy oblakov, podľa ktorých vieme určiť najbližší vývoj počasia. Dielňu zavŕšime prechádzkou k prírodnej pamiatke Vojtovské pramene.

 

dátum: 25.7.2024

čas: 10,00 – cca 15,30

miesto: Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, Čadca

strava: priniesť jedlo a pitie na výlet

doprava: verejná autobusová doprava

 

5. Výlet na Ľadonhoru

Výlet je určený pre turistický zdatnejšie deti. Naša trasa bude viesť turistickým chodníkom z Horného Vadičova do Dolného Vadičova. Meria viac okolo 5 km. Prejdeme krásnym bukovým lesom rastúcim na vápencoch bradlového pásma. Na začiatku prechádzky, v okolí Horného Vadičova, spoznáme malé slatiny a v priebehu túry dreviny.

 

dátum: 8.8.2024

čas: 7,20 – 15,00

miesto stretnutia:  železničná stanica Čadca (alebo po dohode)

strava: priniesť vlastnú desiatu, obed a pitie

doprava: verejné vlaková a autobusová doprava

 

6. Výprava za bocianmi do Rakovej a návšteva jazdeckej stajne II

Rovnako ako na začiatku prázdnin, predpoludnie strávime pozorovaním páru bocianov bielych v centre Rakovej. Povieme si zaujímavosti z ich života. Zistíme, či sú úspešní pri hniezdení a výchove mláďat. V druhej časti pôjdeme pozrieť koníky na ranč blízko obce. Možno si na nich aj zajazdímeJ

 

dátum: 15.8.2024

čas: 10,15 – 15,00

miesto stretnutia:  autobusová stanica Čadca (alebo po dohode)

doprava: verejná autobusová doprava

strava: priniesť vlastnú desiatu a pitie