Letné prírodovedné dielne

Milé deti, možno ani neviete, čo máte blízko svojho bydliska, preto vás srdečne pozývame na júlové objavné prírodovedné dielne v Čadci a jej okolí. Okrem poznávania prírody sa hravou formou naučíme zopár anglických slovíčok.

Dielne sú určené pre budúcich druhákov, tretiakov a štvrtákov základných škôl. Maximálny počet detí na dielni je 10. Treba vyplniť online prihlášku KLIK. O jej prijatí vám dáme vedieť.

Tešíme sa na vás!

1. Výskumnícko-meteorologický workshop

Atmosféra je plynný obal Zeme. Meteorológia je veda, ktorá študuje atmosféru. Študuje jej zloženie, stavbu, vlastnosti a deje v nej a tiež aj počasie. Počas workshopu, zvedavé deti prídu na to, ako vzniká oblak i dúha. Predstavíme si jednotlivé typy oblakov, podľa ktorých vieme určiť najbližší vývoj počasia. Dielňu zavŕšime prechádzkou k prírodnej pamiatke Bukovský prameň.

 

dátum: 12.7.2023

čas: 8,00 – cca 15,30

miesto: Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, Čadca

strava: priniesť desiatu, obed v reštaurácii

cena: 3 eurá + obed

2. Výprava za bocianmi do Rakovej

Predpoludnie strávime pozorovaním páru bocianov bielych, ktorí hniezdia v centre obce Raková. Povieme si zaujímavosti z ich života. Ďalekohľadom sa im prizrieme bližšie a zistíme, či tento rok boli v hniezdení úspešní. Na prepravu tam použijeme miestny autobus, naspäť sa však vrátime turisticky, cez les (cca 6km).

 

dátum: 19.7.2023

čas: 8,45 – 15,00

miesto stretnutia:  železničná stanica Čadca

strava: priniesť vlastnú desiatu, obed a pitie

cena: 3 eurá

3. Výprava za mokraďami do okolia prírodnej pamiatky Megonky (Čadca, Milošová)

Vďaka flyšovému podložiu sa na Kysuciach vytvorila krajina, ktorá nie je ani celkom súš, ani celkom voda – mokrade. My si v poslednú júlovú stredu niektoré pozrieme. Nachádzajú sa neďaleko opusteného lomu na Megonkách. Tvoria európsku sieť chránených území NATURA 2000. Na mieste si predvedieme ako funguje mokraď a naučíme sa niektoré mokraďové rastliny a živočíchy.

 

dátum: 26.7.2023

čas: 7,30 – 15,00

miesto stretnutia: Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, Čadca

strava:  priniesť desiatu a pitie, obed zabezpečíme

cena: 3 eurá + obed

 

Text: Katarína Kyselová

Foto: Peter Drengubiak, veľká fotografia – rieka Bystrica, malé fotografie –  rosnička zelená, mlok hrebenatý a rybárik riečny

Citát od Ľuby Kvietkovej – Zálesácke dni (dnes)