Lov a ochrana vlka – CHKO Kysuce

Tak som dnes ráno vstával s tým istým dobrým pocitom, ako minulý rok o tomto čase. Oficiálny lov vlka skončil a v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce nebol ani túto sezónu legálne ulovený vlk. Nechcem predbiehať výsledky, ktoré nám poskytne pripravované medzinárodné veľkoplošné mapovanie veľkých šeliem v spolupráci so Správou CHKO Beskydy, Hnutí DUHA (CZ) a o. z. Karpatská divočina, ale budem optimista s tvrdením, že ani ilegálne sa u nás vlk neulovil.

Na lov vlka u nás má určite vplyv viacero faktorov. Celoročná ochrana vlka v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce má svoj význam a vplyv na myslenie poľovníckej komunity. Ďalší veľmi dôležitý tlak na poľovníkov predstavuje vedomie toho, že už niekoľko rokov sa u nás realizujú či už zimné veľkoplošné mapovania, ale aj tie individuálne počas celého roka. Ľudia z ochrany prírody sa častejšie a s väčším počtom pohybujú po teréne. S použitím fotopascí na jednej strane zabezpečujeme monitoring šeliem a na strane druhej, fotopasce predstavujú pre potenciálnych pytliakov určité riziko odhalenia. Aj keď využitie takto získaných dôkazov je v trestnoprávnom konaní minimálne otázne. Ďalším a nemenej dôležitým vplyvom na spoločnosť je propagácia, publicita a environmentálna výchova detí a mládeže. Všetko toto sú síce ťažko merateľné vplyvy, rozhodne nie však zanedbateľné.

Nechcem tvrdiť, že v našej územnej pôsobnosti nedochádza k ilegálnemu lovu, to by som bol hlúpo naivný, práve naopak, žiaľ indície a informácie k nám „prúdiace“ hovoria o niečom inom. Je však faktom to, že vlkom uloveným mimo obdobie lovu sa už nemožno prezentovať tak jednoducho, ako tomu bolo v minulosti. Uloviť týmto spôsobom vlka a nemôcť trofej vystavovať, dať si vypreparovať kožu, alebo sa pochváliť kamarátom v krčme… Úpravou podmienok lovu sa stratil „druh ilegálneho lovu“, kedy sa dalo s upytliačeným jedincom nakladať takpovediac bez kontroly zo strany ochrany prírody. Takto ulovený jedinec mohol byť dodatočne priznaný ako „legálne“ ulovený počas oficiálneho obdobia lovu vlka. Ostáva už len tá jediná motivácia k ilegálnemu lovu a to zbaviť sa svojho konkurenta.

Jednotlivec je v  snahe o celoročnú a celoslovenskú ochranu vlka zanedbateľný. Preto ani my sa nezaobídeme bez spolupráce s našimi dobrovoľnými strážcami, Hnutím DUHA a Správou CHKO Beskydy. Veľmi nás teší postoj nášho riaditeľstva Štátnej ochrany prírody SR v Banskej  Bystrici k ochrane vlka a samozrejme, ceníme si aj významnú úlohu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK v tejto problematike. Prirodzene, verejná mienka, ktorá je celoročnej ochrane vlka naklonená, je silnou podporou v našej práci.

Všetci milovníci prírody, biológovia či ochrancovia prírody si prajeme to isté a to celoročnú ochranu vlka na celom Slovensku. Vlk do prírody patrí a patrí sa ho chrániť. Nebudem vysvetľovať prečo, o tom už bolo napísané mnoho. Počet ulovených vlkov v práve ukončenej sezóne lovu síce vyvoláva oprávnené negatívne emócie, ale na výsledku je pozitívne to, že už to nie sú také vysoké čísla ako v nedávnej minulosti: 135 či 150 ulovených jedincov.

Na záver spomeniem dôležitú úlohu Štátnej ochrany prírody SR, ktorá v súčasnosti realizuje dva projekty zamerané na výskum vlka a rysa na Slovensku. Ide o projekty Veľké šelmy II. a INTERREG SK-CZ Veľké šelmy, ktoré majú potenciál okrem iného, zistiť objektívnejšie dáta o početnosti populácií týchto nádherných šeliem. Ostáva nám i naďalej venovať svoje úsilie práci, ktorá bude viesť k celoročnej ochrane vlka na Slovensku. Držme si v tom palce.

Text a foto: Peter Drengubiak