Manažmenty v CHKO Kysuce

V rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce sa nachádza množstvo území európskeho významu NATURA 2000 a biotopov, ktoré by bez zásahu človeka zanikli, resp. podľahli by sukcesii (zarástli by) s následnou zmenou rastlinných spoločenstiev. Na týchto lokalitách rastú často druhy vzácne a priamo závislé na manažmentoch či disturbanciách. Redukcia náletových drevín, pasenie a kosenie sú neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o ne. Poľnohospodárstvo, ako jeden z najdôležitejších spôsobov obživy v kysuckom regióne je na dlhodobom ústupe a tak čelíme zmenám krajinnej štruktúry. „Miznú“ lúky a pasienky, slatiny, ktoré sa kedysi kosili na podstieľku pre chované hospodárske zvieratá, zarastajú rašeliniská.

Vďaka odhodlaniu zamestnancov Správy CHKO Kysuce a dobrovoľníkov z radov milovníkov prírody sa nám podarilo tento rok zmanažovať 4 hodnotné lokality. Čo keď sa pozrieme do minulosti, nebola taká samozrejmosť. Išlo predovšetkým o nasledovné územia európskeho významu: SKUEV 0289 Chmúra, SKUEV 0101 Klokočovské rašeliniská – Zajacovci I., SKUEV 0647 Bystrické sihly – časť Lány a jednu genofondovú lokalitu GLf 68 Vlčov II. –  kde sú predmetom ochrany spoločenstvá rastlín s výskytom vresu a iných chránených druhov. Ak nám to pracovné vyťaženie dovolí a nájde sa aj pár dobrovoľníkov, máme v pláne tento rok ešte zmanažovať aj územie európskeho významu SKUEV 0288 Kysucké Beskydy – PR Zajačkova lúka.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc a zároveň pozývame záujemcov na budúcoročné akcie, ktoré neprinášajú prospech len prírode, ale udržujú telo v kondícii a v dobrom zdravotnom stave.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Zuzana Václavová