Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2019 – CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (CZ)

Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2019 – CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (CZ)

Mnohých z vás určite trápi, ako to s prírodou vo svete a okolo nás vyzerá. Odpad na súši i v mori, globálne otepľovanie a s ním spojené negatívne javy, znečistenie vody a vzduchu dopravou a priemyslom, miznutie rastlinných a živočíšnych druhov, atď. Každý sa k týmto problémom stavia po svojom. Niekto ich ignoruje, niekto rieši separovanie odpadu, niekto skôr ako autom ide do práce verejnou dopravou či pešo, niekto tieto spôsoby kombinuje…

Pre tých, ktorí premýšľajú nad dopadmi svojich rozhodnutí na prírodu a pre tých, ktorí by chceli rozšíriť svoj uvedomelý spôsob života o ďalšiu, spoločensky prospešnú aktivitu, máme túto ponuku:

Správa CHKO Kysuce spolu so Správou CHKO Beskydy (CZ) pripravujú ako už niekoľko rokov po sebe medzinárodný monitoring veľkých šeliem. Ide o spoločný 15. ročník akcie, ktorá v priebehu času prešla určitým vývojom. Dnes, v období zvýšeného záujmu ľudí o prírodu a vývojom techniky (fotopasce) je možné objektívnejšie vyhodnotiť stav populácií veľkých šeliem v skúmanom území než v minulosti. Celkové územie, ktoré je potrebné zmapovať má rozlohu po zaokrúhlení 2 367 km². V pôsobnosti Správy CHKO Kysuce je potrebné obsadiť cez 60 transektov (mapovacích trás) o rôznej dĺžke. Každý kto chodí aktívne do prírody aj v zime vie, že vzhľadom k podmienkam (výška snehovej pokrývky, teplota…) a dĺžke trasy ide o náročnú aktivitu, preto je dôležité dobre zhodnotiť svoje schopnosti a až na základe toho, zvažovať účasť na monitoringu. Pre bližšiu orientáciu záujemcov, monitoring prebehne v katastroch obcí:

Lazy pod Makytou, Horná a Dolná Mariková, Papradno, Štiavnik, Petrovice, Kolárovice, Makov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Olešná, Raková, Staškov, Svrčinovec, Čierne, Skalité, Čadca, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Harvelka, Riečnica, Radôstka, Lutiše, Nesluša, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Dolný a Horný Vadičov, Snežnica, Rudina a Rudinská.

Monitoring sa v prípade priaznivých podmienok uskutoční 16. – 17. februára 2019. V prípade nevhodných podmienok sa termín presunie na 23. – 24. februára 2019. Správa CHKO Kysuce uprednostňuje monitoring, ktorý by sa konal len v jeden deň a to z dôvodu vyššej objektivity zistených údajov. Prioritne sa budeme snažiť napasovať akciu na 16. februára (sobota) s náhradným termínom na 23. februára (sobota). O tom, či bude monitoring jedno, alebo dvojdňový, rozhodne počet dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásia. Prednostne sa nám však hláste na 16. februára, resp. dajte nám vedieť, či by vám vyhovoval aj náhradný termín 23. februára.

Týmto Správa CHKO Kysuce pozýva všetkých záujemcov, z radov skúsenejších, ale i tých menej skúsených, či úplných „stopárov“ začiatočníkov (každý raz začínal), ktorí by mali záujem zúčastniť sa monitoringu. Odporúčané vybavenie okrem samozrejmostí (vhodná obuv, odev, proviant, lekárnička) je určite GPSka resp. smartfón s možnosťou navigácie s offline podkladovými mapami, čo ponúkajú napr. aplikácie Locus Pro Map, Mapy CZ a pod. Mapovacie transekty budú poskytnuté buď vo formáte GPX. a/alebo KLM. Okrem dobre zaznamenanej polohy výskytu pobytových znakov veľkých šeliem (súradnice), je dôležité údaje zistené v teréne i patrične fotograficky zdokumentovať s priloženým metrom (odporúčame výsuvný meter, stačí v dĺžke 2 m). Pre ľahšiu orientáciu v problematike stopovania veľkých šeliem máme spracovanú príručku vo formáte PDF, čiže dá sa hravo využiť na smartfónoch i priamo v teréne. Príručku pošleme mailom každému účastníkovi. Ostatnú výbavu do terénu bude potrebné zvážiť podľa transektu a snehových podmienok na ňom, ktoré nám budú známe tesne pred samotným mapovaním. Otázky a podrobnejšie informácie spolu preberieme buď mailovou, alebo telefonickou cestou, prípadne osobným stretnutím.

Veľkoplošné monitoringy sú závislé od dobrovoľníckej aktivity. Čím vyššia účasť mapovateľov, tým vyššie pokrytie skúmaného územia, vyššia objektivita vo výsledkoch a o to vyššia možnosť dobrej argumentácie pri ochrane veľkých šeliem v rámci územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce.

Ďakujeme za spoluprácu a už teraz sa tešíme na vašu účasť.

Kontaktná osoba: RNDr. Peter Drengubiak, zoológ Správy CHKO Kysuce

Mail: peter.drengubiak@sopsr.sk

drrengy@gmail.com

Mob.: 0903 298 429

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Martin Špilák