Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2019 – výsledky za Správu CHKO Kysuce

Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2019 – výsledky za Správu CHKO Kysuce

Dňa 16. – 17. februára sa v rámci bilaterálnej spolupráce chránených území Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a Chránenej krajinnej oblasti Beskydy (CZ) realizoval 15. ročník spoločného monitoringu veľkých šeliem.

Organizačne išlo o jednu z náročnejších úloh na ktorej participovalo niekoľko desiatok ľudí. Potešil nás stúpajúci záujem spoločnosti na spolupráci s ochranou prírody, čo je znakom toho, že ľudia nie sú ľahostajní voči určitým negatívnym trendom, ktoré sa dlhoročne prehliadajú a majú negatívny dopad na biodiverzitu Slovenska. Zmena v spoločnosti je podmienená aktivitou jednotlivcov. Ďakujeme za váš záujem.

Na uvedenom linku sa môžete oboznámiť s výsledkami našej spoločnej práce:

Sprava_monitoring_VS_CHKO_Kysuce_2019

Autor: Peter Drengubiak