Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2020 – CHKO Kysuce a CHKO Beskydy

Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2020 – CHKO Kysuce a CHKO Beskydy

Správa CHKO Kysuce spolu so Správou CHKO Beskydy (CZ) pripravujú už niekoľko rokov po sebe medzinárodný monitoring veľkých šeliem. Ide o spoločný 16. ročník akcie, ktorá v priebehu času prešla určitým vývojom. Celkové územie, ktoré je potrebné zmapovať má rozlohu po zaokrúhlení 2 367 km². V pôsobnosti Správy CHKO Kysuce je potrebné obsadiť cez 80 transektov (mapovacích trás) o rôznej dĺžke. Každý kto chodí aktívne do prírody aj v zime vie, že vzhľadom k podmienkam (výška snehovej pokrývky, teplota…) a dĺžke trasy ide o náročnú aktivitu, preto je dôležité dobre zhodnotiť svoje schopnosti a až na základe toho zvažovať účasť na monitoringu. Pre bližšiu orientáciu záujemcov, monitoring prebehne v katastroch obcí:

Lazy pod Makytou, Horná a Dolná Mariková, Papradno, Štiavnik, Petrovice, Kolárovice, Makov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Olešná, Raková, Staškov, Svrčinovec, Čierne, Skalité, Čadca, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Harvelka, Riečnica, Radôstka, Lutiše, Nesluša, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Dolný a Horný Vadičov, Snežnica, Rudina a Rudinská.

Ideálne by bolo, keby sa podarilo zrealizovať monitoring v jeden deň, to je však možné len pri dostatočnom počte záujemcov. V prípade, že bude dostatok ľudí na pokrytie transektov, tak sa monitoring uskutoční len 15.2., ak sa nám však nepodarí pokryť transekty v jeden deň, monitoring bude pokračovať aj 16.2. (túto informáciu v priebehu času upresníme, podľa toho, koľko ľudí sa bude hlásiť na monitoring).

Týmto Správa CHKO Kysuce pozýva všetkých záujemcov, z radov skúsenejších, ale i tých menej skúsených, či úplných „stopárov“ začiatočníkov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa monitoringu. Odporúčané vybavenie okrem samozrejmostí (vhodná obuv, odev, proviant, lekárnička) je určite GPSka resp. smartfón s možnosťou navigácie s offline podkladovými mapami, čo ponúkajú napr. aplikácie Locus Pro Map, Mapy CZ a pod. Mapovacie transekty budú poskytnuté buď vo formáte GPX a/alebo KLM. Okrem dobre zaznamenanej polohy výskytu pobytových znakov veľkých šeliem (súradnice), je dôležité údaje zistené v teréne i patrične fotograficky zdokumentovať s priloženým metrom (odporúčame výsuvný meter, stačí v dĺžke 2 m). Pre ľahšiu orientáciu v problematike stopovania veľkých šeliem máme spracovanú príručku vo formáte PDF, čiže dá sa hravo využiť na smartfónoch i priamo v teréne. Príručku pošleme mailom každému účastníkovi. Ostatnú výbavu do terénu bude potrebné zvážiť podľa transektu a snehových podmienok na ňom, ktoré nám budú známe tesne pred samotným mapovaním. Otázky a podrobnejšie informácie spolu preberieme buď mailovou, alebo telefonickou cestou, prípadne osobným stretnutím. Súčasťou monitoringu bude aj zber biologického materiálu na DNA a potravné analýzy.

Veľkoplošné monitoringy sú závislé od dobrovoľníckej aktivity. Čím vyššia účasť mapovateľov, tým vyššie pokrytie skúmaného územia, vyššia objektivita vo výsledkoch a o to lepšia možnosť dobrej argumentácie pri ochrane veľkých šeliem v rámci územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce.

Ďakujeme za váš záujem o spoluprácu a už teraz sa tešíme na vašu účasť

Kontaktná osoba: RNDr. Peter Drengubiak, zoológ Správy CHKO Kysuce

Mail: peter.drengubiak@sopsr.sk

drrengy@gmail.com

Mob.: 0903 298 429

Text: Peter Drengubiak

Foto: Martin Špilák, Katarína Mikušková, Paweł Czyž, Peter Mikoláš & Peter Drengubiak