Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2021 – výsledky

Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2021 – výsledky

S niekoľkoročnou pravidelnosťou sa i tento rok vo februári realizoval v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (ČR) monitoring veľkých šeliem. Už v poradí 17. ročník monitoringu sme za naše kompetenčné územie tento rok naplánovali na dni 19. až 21. februára. Vzhľadom k  zlej situácii a obmedzeniam, ktoré vyplývali zo šíriacej sa pandémie Covid 19 sme monitoring zorganizovali v priebehu troch dní, aby sa nám podarilo získať dostatok stopárov a pokryť tak rozsiahle monitorované územie. Do stopovania sa už tradične zapojili okrem profesionálov z ochrany prírody aj naši dlhoroční spolupracovníci z Hnutí DUHA (ČR), o. z. Karpatská divočina, členovia dobrovoľnej stráže prírody a ostatní milovníci a znalci prírody. V teréne sa nám podarilo pokryť 89 transektov s celkovou dĺžkou 895 km…

Viac sa dočítate tu: Správa_monitoring_veľkých_šeliem_CHKO_Kysuce_2021