Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2023 – výsledky

Medzinárodný monitoring veľkých šeliem 2023 – výsledky

Tradične organizovaný, februárový monitoring veľkých šeliem bol tento rok naplánovaný na 4. – 5. februára. Žiaľ podmienky na stopovanie nenasvedčovali tomu, že bude monitoring úspešný (miestami pripadlo okolo 1 m čerstvého snehu), preto sme spoločne s kolegami z Českej republiky presunuli akciu na náhradný termín 25. – 26. februára. 19. ročník prebiehal v spolupráci S-CHKO Kysuce, S-CHKO Beskydy (ČR), Hnutí DUHA šelmy (ČR) a o.z. Karpatská divočina. Monitoring bol organizovaný počas dvoch dní, aby sa nám podarilo získať dostatočný počet účastníkov a pokryť tak rozsiahle monitorované územie (v rámci pôsobnosti S-CHKO Kysuce – 120 734 ha). Sobotňajší terén bol obsadený zhruba na 80 % zvyšné transekty sa skontrolovali v nedeľu. Okrem organizátorov monitoringu nám so stopovaním veľkých šeliem pomohli aj niektorí členovia dobrovoľnej stráže prírody a ostatní milovníci a znalci prírody. K skupine skúsených terénnych pracovníkov sa aj tento rok pridalo pár nováčikov, ktorí si stopovanie šeliem vyskúšali prvýkrát v živote.

Správa pokračuje tu: KLIK

Video rys ostrovid: KLIK