Medzinárodný monitoring veľkých šeliem – poďakovanie

Dňa 16. a 17. februára sa úspešne realizoval v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (CZ) medzinárodný monitoring veľkých šeliem. Počasie nám ponúklo dva krásne, slnečné dni v teréne. V prevažnej miere sa mapovanie sústredilo na sobotu, zvyšné transekty boli domapované v nedeľu. V súčasnosti pracujeme na spracovaní výsledkov, ktoré nám účastníci akcie zozbierali z terénu. V tomto momente sa patrí poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám pomohli s touto náročnou úlohou, menovite:

Pawel Czyž, Michal Králik, Henrich Mičko, Richard Pekara, Marek Štajner, Zuzana Lančarovičová, Peter Mikoláš, Martin Floriš, Ľuboslav Hrdý, Michal Pádivý, Roman Blaško, Peter Kováč, Lukáš Krajčík, Beňadik Machciník, Andrej Renčko, Martin Duľa, Zdeněk Stříž, Zuzana Václavová, Marián Masaryk, Denisa Poláková, Jana Straková, Martin Špilák, Katarína Mikušková, Filip Fuljer, Ján Protič, Jaroslav Mosný, Ján Korňan, Andrea Plechová, Vladimír Antal, Róbert Gajdica, Viliam Vongrej, Ján Barilla, Juraj Šovčík, Radovan Jakuš, Jozef Mihálik, Peter Kubík, Blažena Sedláková, Matúš Ďurček, Andrej Súľovský, Rebeka Švancárová, Ján Záhradník, Gabika Kubačáková, Juraj Bráciník, Martin Urík, Marta Tóthová, Vladimír Trulík, Peter Kuľjovský, Rado Zajonc, Pavol Chabreček, Erika Kružliaková, Lukáš Záhorec, Miroslav Hlúbik, Peter Rechtorík. Ďakujeme partii ľudí okolo Michala Bojdu z Moravy, ktorí pokryli juhozápad nášho územia s presahom do Bielych Karpát. Poďakovanie patrí i kolegovi Tomášovi Flajsovi z NP Malá Fatra za zdieľanie kontaktných osôb, pre zabezpečenie účasti stopárov na monitoringu. Ďakujeme tiež všetkým záujemcom, ktorí boli ochotní zúčastniť sa monitoringu, no žiaľ z rôznych dôvodov im daný termín nevyhovoval. Ak som náhodou na niekoho zabudol, ospravedlňujem sa, prípadne sa ozvite, mená rád doplním.

Text: Peter Drengubiak

Foto: rôzni autori