Mláďatá v múzeu a v prírode

V súčasnosti, až do 12. novembra je v Kysuckom múzeu v Čadci umiestnená expozícia na tému „Mláďatá“. Návštevníci múzea sa môžu dozvedieť množstvo zaujímavostí o niektorých druhoch živočíchov žijúcich na Slovensku. Starostlivosť oboch rodičov o potomstvo, jedného z nich, žiadneho z nich, hniezdny parazitizmus,…

V rámci dlhoročnej spolupráce s múzeom sme boli oslovení, zrealizovať prezentáciu pre žiakov základnej školy. Jej obsah bol zameraný na rôzne, evolučne podmienené spôsoby starostlivosti rodičov o svoje mláďatá. Od sociálneho hmyzu, ktorý sa stará o svoje potomstvo, cez „seriózne vzťahy“ niektorých celoživotných partnerov z tried vtáky a cicavce, až po zaujímavosti zo sveta, ako starostlivosť niektorých druhov rýb, obojživelníkov a plazov o svoje „deti“.

Samozrejme nechýbali základné informácie o činnosti Správy CHKO Kysuce a ako je už pomaly tradíciou, deti najviac zaujali videá a rozprávanie o veľkých šelmách a vretenici. Darmo, rys, vlk, medveď a jedovaté hady sú „horúce témy“, pri ktorých sa ani nedýcha. Na záver akcie si mohli niektorí odvážlivci naživo overiť na užovke červenej, že hady nie sú slizké. Veríme, že piataci a šiestaci zo základnej školy na Staškove zažili dnes pár zaujímavých chvíľ a odniesli si so sebou užitočné informácie i dobrý pocit.

Text a foto: Peter Drengubiak