Úspešne rozbehnutý spoločný cezhraničný projekt LECA zameraný na veľké šelmy, stanoviská k výstavbe diaľnice D3 v troch na seba nadväzujúcich úsekoch, modernizácia železničnej trate, mapovanie a spracovanie podkladov pre Územné systémy ekologickej stability, zápisnice k ďalším bezzásahom v lesných porastoch, aktualizácia SDF formulárov území NATURA 2000, manažmenty a množstvo ďalšej ochranárskej práce… Popri tom všetkom tiež štandardné mapovania a monitoringy zamerané na celé spektrum rastlinných a živočíšnych druhov v našej územnej pôsobnosti. Pár zaujímavostí v bodoch:

 • Lokalizovali sme ďalšie habitaty s výskytom teplomilnej modlivky zelenej Mantis religiosa, ktorá sa posledné roky čoraz častejšie objavuje v krajine.
 • V jesennom ťahu vtáctva boli zaznamenané rôzne zaujímavé druhy, ktoré v našej územnej pôsobnosti nehniezdia kaňa močiarna, kaňa sivá, močiarnica mekotavá.
 • Potvrdili sa nám niektoré stabilné vlčie svorky vo svojich teritóriách.
 • Po komunikácii s kolegami z Poľka sme sa dozvedeli o ďalších prípadoch pytliactva na rysa ostrovida v prihraničnej oblasti SR/PL – rozvíja sa spolupráca.
 • Škody spôsobené vlkom dravým na hospodárskych zvieratách v tomto roku boli nižšie ako v roku 2022.
 • Vymapovali sme ďalšie lesné biotopy, ktoré by si zaslúžili jemnejšie spôsoby obhospodarovania.
 • Jediná naša lokalita so vzácnou vratičkou mnohozárezovou Sceptridium multifidumbola potvrdená aj tento rok.
 • Každoročný monitoring tiež potvrdil výskyt vzácnej zdrojovky prameniskovej Montia fontana
 • Plavúnec zaplavovaný Lycopodiella inundata. Tak tento nemenej vzácny druh sa nám pomaly ale isto stráca. V rašelinisku kde sa vyskytuje síce realizujeme každoročne lokálny manažment (cielené disturbancie), žiaľ vodný režim v rašelinisku nie je na tom dobre…
 • Druh, ktorý v najbližšej dobe bude vyžadovať rázny manažment na zachovanie vhodných stanovištných podmienok má meno plavúnik sploštený Diphasiastrum complanatum.
 • Potvrdili sa nám ďalšie lokality s výskytom mačky divej. Tento druh sa za posledné roky začal šíriť v našom území a to nielen v Javorníkoch, ale i v Kysuckých Beskydách.
 • Bobor vodný Castor fiber sa u nás už udomácnil a prevažne využíva pre svoj život rieku Kysuca, kde žije v norách. V posledných dvoch rokoch sa u nás objavil výskyt, kde si bobor v jednom prípade postavil hrad a v druhom prípade polohrad. Významnú krajinotvorbu so zadržiavaním vody v krajine pomocou systému hatí „postavil“ bobor na jednej zo známych lokalít.
 • Desiatky záberov z fotopascí nám zaznamenali pohyb a výskyt vlka, rysa a medveďa v územiach európskeho významu, kde sú tieto druhy predmetom ochrany.

Aj napriek všetkým negatívam, ktoré sa okolo nás postupne vynárajú ako ľad pred Titanicom, nepoľavíme, lebo ochrana prírody je pre mnohých z nás zmyslom života.

Text a foto: Peter Drengubiak