Monitoring druhov a biotopov

Keď nás „neničí“ byrokracia (posledné mesiace fungujeme v režime CES – Centrálny ekonomický systém), tak máme čas aj na to, aby sme sa venovali svojej práci. Práci, ktorá by sa aspoň podľa nášho názoru mala viesť v duchu: „Poznaj a chráň“. Po celý rok je v prírode čo mapovať, monitorovať a manažovať, no obzvlášť náročné na čas a energiu je vegetačné obdobie. Kvitnutie lúk, reprodukcia živočíchov, starostlivosť o hendikepované živočíchy,… Pre veľmi stručný pohľad do našej práce v teréne počas jarného obdobia, ktoré dnešným dňom o 16:58 hod. končí letným slnovratom, sme pre vás pripravili krátky fotoreport našej činnosti. Prajeme vám krásne leto vyvážené slnkom, vlahou a pozitívnou energiou.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak, Zuzana Václavová & Ján Korňan