Monitoring hlucháňa – krátka správa

Monitoring hlucháňa – krátka správa

V priebehu mesiacov marec a apríl sme sa v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce snažili v rámci možností, potvrdiť či vylúčiť výskyt hlucháňa. Zamerali sme sa hlavne na lokality známe z predchádzajúcich rokov a zároveň na lokality, ktoré tak často nenavštevujeme. Asi najpozitívnejšou správou je zaznamenaný výskyt 4 sliepok v lokalite, kde sa nám podarilo v roku 2018 úspešne potvrdiť výskyt 3 kohútov. Ide zrejme o jediné, ako tak fungujúce tokanisko s viacerými jedincami.

Ako po iné roky, najviac terénnych dát máme zo stopovania jednotlivých jedincov v území, spolu s výskytom pobytových znakov, hlavne trusu.

Zároveň sme mali túto sezónu príležitosť stretnúť sa so sliepkou s pozmeneným správaním počas toku, ktorá si to namierila do jednej z miestnych častí obce Oščadnica. Tam sa podľa rozprávania obyvateľov prechádzala po záhradách, zvyšku lesa a po miestnej komunikácii. Samozrejme, nemohli sme riskovať že by jeden z najvzácnejších vtákov Kysúc skončil pod kolesami auta a tak sme ju úspešne odchytili a vrátili späť na miesto, kde máme v blízkom okolí potvrdený výskyt hlucháňa. Neviem aké majú skúsenosti kolegovia s odchytom takýchto sliepok, ale ja som vyskúšal a ako sa neskôr potvrdilo celkom úspešne, púšťať sliepke nahrávku tokajúceho kohúta, na čo zvedavo reagovala a vošla nám doslova do náruče.

Dúfame, že tohoročný tok hlucháňa bol úspešný a prinesie čo najväčšie prírastky v populácií a nielen tu v CHKO Kysuce, ale všade tam, kde sa tento nádherný vták vo voľnej prírode ešte nachádza.

V prípade, ak by ste mali nejaké pozorovania hlucháňov vo vašom okolí, neváhajte nás kontaktovať na e-mail: chko.kysuce@sopsr.sk

Text, foto a video: Peter Drengubiak