Na hornom konci, na dolnom konci, nabrúsil som si… krovinorez

Na hornom konci, na dolnom konci, nabrúsil som si… krovinorez

V rámci ochranárskej práce človek  i keď sa veľmi snaží, nevidí za sebou hneď pozitívne výsledky.  Pri manažmentoch má však možnosť niečo pozitívne ovplyvniť aj fyzickou prácou a výsledky môže uvidieť už o rok pri najbližšej vegetačnej sezóne, ale často si aj pár rokov počkať. Je fajn keď mu pritom pomôžu aj dobrovoľníci z radov verejnosti. Tento rok vďaka angažovanosti našich kolegýň pomoc ponúklo Kysucké Európske Informačné Centrum (KERIC)  v Čadci, ktoré v rámci týždňa dobrovoľníctva zorganizovalo dobrovoľníkov z radov zamestnancov i stážistov – zo Slovenska, Francúzska, Nemecka, Turecka a Ukrajiny. Nadšenie im vydržalo oveľa dlhšie, ako týždeň  a prišli nám pomôcť opakovane. Takisto nám veľmi pomohli pri manažmentoch aj študenti tretieho, štvrtého ročníka a pani učiteľka zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Z radov našej dobrovoľnej stráže prírody si jedna z našich bývalých kolegýň tiež rada kráti čas touto činnosťou. Všetkým týmto ľuďom by sme chceli ešte raz poďakovať za pomoc pri ochrane nášho prírodného, ale zároveň aj kultúrneho dedičstva. V minulosti to naši predkovia robili bez potrebných vedomostí, len kvôli svojej obžive. Netušili, že touto prácou zároveň podporujú prežitie vzácnych druhov, ktoré boli v minulosti celkom bežné.  Nie sú to len rastliny, biotopy, ale aj živočíchy, ktorým takýmto spôsobom môžeme predĺžiť život kým ich „nepohltí“ sukcesia. Takto nazývame postupné zarastanie lúk drevinami, až sa z nich časom vytvorí lesný ekosystém. Tento rok  boli kosené nasledovné lokality, prípadne ich časti: dve územia európskeho významu NATURA 2000 v Klokočove, tzv. SKUEV 0101 a 2101 Klokočovské rašeliniská, v Rakovej SKUEV 0831 Zemanovská sihla, kosené dvakrát rôzne silne podmáčané časti, dve lokality v Novej Bystrici – SKUEV 0289 Chmúra, časť lokality v Čiernom – SKUEV 0830 Polesie a 1 genofondová lokalita v Snežnici.  Podľa potreby bola z nich odstraňovaná pokosená biomasa a náletové dreviny.

Text: Zuzana Václavová & Martina Úradníková

Foto: Zuzana Václavová & Peter Drengubiak