Nie je les, ako les…, alebo bude les lesom?

Nie je les, ako les…, alebo bude les lesom?

Nie je les, ako les…, alebo bude les lesom?

Nedávno avizovaná zmena nášho zásadného legislatívneho materiálu, zákona o ochrane prírody a krajiny, má priniesť do ochrany lesov „nový vietor“. Nie taký, po ktorom je trh presýtený drevom a „uralka“ (sova dlhochvostá) nemá kde zahniezdiť, ale taký onakvejší, vietor zmeny k lepšiemu. Pripravovaná novela v hospodárení v lesoch sa týka hlavne našich národných parkov. Mať možnosť rozhodovať o plánovanej a náhodnej ťažbe je určite veľký posun vpred. Taktiež cieľ dosiahnuť bezzásahový režim na polovici výmery národných parkov je v porovnaní so súčasnosťou niekde úplne inde. A čo my, chránené krajinné oblasti? Máme nejaké šance ovplyvniť na mnohých lokalitách nelesnú realitu dnešných dní (píšem za CHKO Kysuce)? Čo ponúkneme návštevníkom našich území a čo ponúkneme miestnej biodiverzite? Rozpisovať sa o lesoch v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce už asi nie je potrebné. Povedané či napísané bolo toho veľa a keď sa pozriete na ortofotomapy, alebo priamo navštívite napr. dolinu rieky Bystrice rozsvieti sa vám kontrolka „pozor“. Niekto sa možno bude diviť, ale  aj na Kysuciach žije, hlucháň, orol, mačka divá, pôtik,… Kvalita lesa je dôležitá, áno, aj z dôvodu komerčného využitia dreva, ale hlavne pre tie hodnoty, ktorých cenu si akosi stále nevieme uvedomiť. Biodiverzita. Ako teda s CHKO-čkami? Bude radosť?

Mať optimistický pohľad na ochranu prírody na Slovensku po niekoľkých rokoch praxe je naozaj ťažké, to by mi snáď vedeli jednoznačne potvrdiť moji kolegovia. Veľmi ma potešilo, že v zákone sa operuje i s 2. stupňom ochrany prírody a krajiny (čo je väčšinová rozloha chránených krajinných oblastí na Slovensku), kde má tiež dôjsť k zmene oproti súčasnosti. Pri plánovaných ťažbách v rámci CHKO (v 2. st. ochrany) bude povinný súhlas Štátnej ochrany prírody. Pre náhodnú ťažbu, ktorá sa týka kalamít bude potrebný súhlas príslušných Okresných úradov, odborov životného prostredia. Ak návrh zmeny legislatívy prejde parlamentom a podpíše ju prezident SR je už len na praxi, či a ako to bude fungovať. Držme si teda palce, aby zmeny priniesli to, čo príroda a my naozaj potrebujeme.

Text a foto: Peter Drengubiak