Nie je motýľ, ako motýľ…

V posledných mesiacoch je súčasťou našej práce aj kontrola monitorovacích plôch chránených druhov rastlín, živočíchov, biotopov a mapovanie lúk s výskytom borievky obyčajnej. Pri tejto práci samozrejme nachádzame aj druhy ktoré nie sú predmetom daných úloh. Leto je príznačné vysokou aktivitou bezstavovcov na lúkach a pasienkoch. Dospelé rovnokrídlovce, pavúky a imága motýľov sú spestrením zakvitnutých lúk a pasienkov.

V priebehu posledných dní sme takto skontrolovali pár lokalít a na jednej z nich sa podarilo našej kolegyni botaničke objaviť na mapovanom pasienku zaujímavý nález. Netrvalo dlho a z druhého konca lúky som k nej dobehol, aby som sa presvedčil o čo ide. Na prvý pohľad jasný modráčik, nekoordinovaný, akoby chaotický let, jeden z tých väčších druhov. Spustili sme teda dokumentačnú „fotopaľbu“ a zároveň preberali možnosti o ktorý druh by mohlo ísť. Tak na 90% presvedčení že by to mohol byť modráčik čiernoškvrnný (Phengaris arion) (totiž ešte sme ho nikdy fyzicky v teréne nevideli) sme sa odobrali na obed, kde sme ešte prebrali možnosti. V priebehu dňa padlo rozhodnutie, že musíme pre overenie determinácie osloviť nejakého lepidopterológa. Tak sa aj stalo a vo večerných hodinách sme od Henrika Kalivodu, zamestnanca Slovenskej akadémie vied dostali potvrdzujúci mail, …„áno je to modráčik čiernoškvrnný, náš najohrozenejší druh modráčika“.

Habitát extenzívne spásaný hovädzím dobytkom, mozaikovito porastený solitérnym i skupinkovým krovím s rôzne intenzívne spasenou trávou a „vankúšmi“ živnej rastliny na ktorú uvedený druh zároveň kladie vajíčka Thymus sp. (v tomto prípade išlo o Thymus pulegioides). Špecifickou záležitosťou rodu Phengaris (Maculinea) je ich životný cyklus. Ide o myrmekofilné motýle, ktoré pre svoj vývin na lokalite potrebujú okrem dobrého manažmentu, živných rastlín aj špecifické druhy mravcov s ktorými v štádiu larvy  žijú spoločný, no nie však „idylický život“. Viac o tejto problematike tu: http://bohemiaorientalis.cz/o-modrascich-rodu-maculinea-2/

Na záver len uvedieme, že okrem modráčika čiernoškvrnného niekoľko rokov evidujeme na Kysuciach 3 lokality s výskytom ohrozeného modráčika bahniskového Phengaris nausithous.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Zuzana Václavová