Nové nálezy rastlín v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce

Nové nálezy rastlín v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce

Vegetačná sezóna sa nám pomaly končí, nie však mapovanie biotopov a druhov. Botanických príspevkov je na našich webových stránkach menej, ako ostatných, čo je spôsobené hlavne vyťaženosťou našej botaničky. Ale predsa, podarilo sa mi ju presvedčiť, aby sme informovali milovníkov prírody aspoň o tých pár nových, zaujímavých zisteniach zo sveta kysucko – javorníckej flóry.

V jarnom období sa podarilo zdokumentovať v Kysuckých Beskydách výskyt vrchovky alpínskej (Tozzia carpathica). Ide o chránený druh a zároveň druh európskeho významu, ktorý nebol doposiaľ z územia Správy CHKO Kysuce známy, ide teda o prvonález. Spomínaná vrchovka je hygrofilná a poloparazitická rastlina, ktorá rastie najmä v bezprostrednom okolí horských tokov. O to viac nás potešil jej výskyt aj priamo v jednej z našich rezervácií.

Počas leta pri mapovaní biotopov v javorníckej časti CHKO Kysuce sa našej botaničke podaril ďalší zaujímavý prvonález pre našu územnú pôsobnosť. Takisto ide o chránený druh a to hadivku obyčajnú (Ophioglossum vulgatum). Táto papraď obľubuje vlhké až mokré lúky a pasienky. Jej výtrusnice sú zaujímavo v dvoch radoch umiestnené vedľa seba na predĺženom klásku.

K posledným, naozaj vzácnym druhom, ktoré rastú na Kysuciach pribudol do zoznamu ďalší „fešák“, vratičník mnohozárezový (Botrychium multifidum). Táto výtrusná rastlina patrí do skupiny tých najohrozenejších druhov našej flóry. Patrí do kategórie kriticky ohrozených taxónov. Vratičník je veľmi citlivý na prítomnosť iných druhov rastlín, čiže ide o konkurenčne slabý druh. Z tohto pohľadu mu vyhovujú občasné disturbancie, čiže narušenia okolia v ktorom žije.

Aj v tomto prípade sa potvrdzuje fakt, že len terénne mapovanie, monitoring a skúsenosti môžu priniesť nové informácie o našej biote. Zároveň nás teší, že aj napriek všetkému, je v našej prírode stále čo objavovať a chrániť. Na záver ešte jedna zaujímavosť, tak ako vrchovka alpínska, tak aj vratičník mnohozárezový boli zaznamenané pri mapovaní veľkých šeliem ♥

Text a foto: Peter Drengubiak & Zuzana Václavová