Odpad do prírody nepatrí…

…a kto o tom v 21. storočí „nemá ani tušenia“, alebo vyhadzuje odpad do prírody zámerne, nezaslúži si nič iné, ako poriadnu pokutu a odstránenie skládky na vlastné náklady. V minulosti fungoval v obci, kde som žil tzv. „stĺp hanby“, pranier. Samozrejme s patričným zveličením, ale ani renesancia tohto historicky funkčného riešenia by v niektorých prípadoch nebola celkom od veci. A prečo na úvod tak nástojčivo? No jednoducho preto, že skoro všade na vôkol v prírode, kde sa pozriete je odpad. Odpad stavebný, komunálny, biologický a áno, aj nebezpečný (autobatérie, plechovky od farieb, nádoby od olejov, zvyšky asfaltu…). Odpad v potokoch a riekach, odpad v mokradiach, odpad v lese, na lúkach… Pred nedávnom som mal telefonát s jednou nemenovanou reportérkou z televízie. Chcela urobiť reportáž o odpade na Kysuciach, konkrétne v lome na rozhraní katastrov Zborova nad Bystricou a Klubiny. Odporučil som jej urobiť každý deň jednu reportáž o nejakej ilegálnej skládke na Kysuciach. O odpade a skládkach u nás by sa dal napísať seriál, kde by v každej časti vystupovala „v hlavnej úlohe“ nejaká skládka odpadu. Materiálu by bolo aj na niekoľko sto dielny seriál. Áno, žiaľ nevážime si to čo nás obklopuje, nevážime si vodu v potokoch a riekach, nevážime si les, ani lúku…

Na nedostatok času pri riešení rôznych problémov v spojitosti s ochranou prírody sa rozhodne nemôžeme sťažovať. Avšak odpratávať ilegálne skládky odpadu nie je úlohou Štátnej ochrany prírody SR. O zdravé a čisté životné prostredie sa má starať predovšetkým samospráva a jej obyvatelia. Aj napriek tomu sme sa však minulú sobotu aj s pár dobrovoľníkmi a priateľmi rozhodli zredukovať pár ilegálnych skládok v oblasti vyššie spomínaného lomu. Takto by som rád poďakoval za pomoc Monike, Zuzke, Martinovi a Ondrejovi. Zároveň vďaka aj za promptnú reakciu a spoluprácu starostu obce Zborov nad Bystricou, ktorý zabezpečil odvoz a uloženie odpadu.

Tí ktorých sa to týka, skúste tak experimentálne miesto do prírody, vysypať svoj odpad doma, do obývačky aby ste si vedeli predstaviť, ako to cítime my všetci, ktorým záleží na čistom a zdravom životnom prostredí, na prírode ktorá nepatrí len nám, ale všetkému živému, čo v nej koexistuje.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Zuzana Václavová, Monika Haverlová & Peter Drengubiak