Odpad v prírode ako súčasť nekultúry

V poslednú sobotu síce za daždivého počasia, ale s odhodlaním popasovať sa s ilegálnou skládkou odpadu sme sa zišli pri vodnej nádrži Nesluša. Rybári zo SRZ MO Kysucké Nové Mesto, pár zamestnancov z firmy Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., dvaja zamestnanci Správy CHKO Kysuce a dobrovoľný strážca prírody, dlhodobý „likvidátor“ ilegálnych skládok v okrese Bytča, Filip Fuljer http://chkokysuce.sopsr.sk/ak-chceme-krajsi-svet-nestaci-o-tom-len-rozpravat/

VN Nesluša je smutne známa každoročným naakumulovaním odpadu, ktorý sa do nej dostáva korytom potoka Neslušanka. A kde sa vlastne neustále, každú jar, rok čo rok daný odpad na priehrade a v potoku berie? Potok Neslušanka preteká cez obec Nesluša a práve tu je „obohacovaný“ o pridanú hodnotu, po ktorej nik netúži. Česť hlavne rybárom, ktorí každý rok, niekoľkokrát počas jari zbierajú nahromadený odpad, aby prostredie, do ktorého chodia nielen oni, vyzeralo tak, ako v prírode a nie na smetisku. Vzhľadom k dobre rozbehnutej spolupráci so SRZ MO Kysucké Nové Mesto sme sa pridali v sobotu k rybárom, lebo VN Nesluša nie je habitatom len pre ryby, ale aj ostatné, celkom pestré spektrum vodných a na vodu viazaných rastlín a živočíchov.

Verím že v Nesluši isto žijú okrem neslušných i slušní ľudia, ktorým daný stav vadí, len pozor: „Na to aby neslušnosť v spoločnosti prevládla stačí, ak budú slušní ľudia ticho“…

A čo na odpad mimo legálnu skládku hovorí v pár vetách legislatíva?

„Súčasný zákon o odpadoch zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Za porušenie tohto zákona hrozí previnilcovi pokuta do výšky 16 596 eur, pokiaľ ide o podnikateľa, alebo takmer 166 eur, ak ide o fyzickú osobu. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti. Ak sa to nepotvrdí, zneškodnenie komunálnych či drobných stavebných odpadov by mala zabezpečiť na svoje náklady dotknutá obec.

V prípade ak sa v nejakej obci dlhodobo nelegálne skládkuje odpad a obec situáciu ignoruje a nerieši, v tom prípade by mala daná obec niesť finančnú spoluzodpovednosť za odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu. Obciam, ktoré neriešia problém s nelegálnymi skládkami hrozia pokuty, ktoré im môže udeliť Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ich výška sa môže pohybovať od 4 000 do 350 000 €“.

Text a foto: Peter Drengubiak & web MŽP SR, problematika odpadov