22. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň biodiverzity. Celkom príhodne by sme radi k tejto príležitosti poslali svetom takto verejne, jedno poďakovanie. Nájsť ľudí pre aktívny prístup v ochrane prírody je niekedy naozaj problém a to aj v radoch profesionálov. O to viac si vážime ochotných dobrovoľníkov, ktorí svoj voľný čas venujú prírode. Preto naša vďaka patrí predovšetkým im.

Túto sezónu nám pomohla v Hornom Vadičove s prenosom žiab hlavne naša bývalá kolegyňa Eva Pietorová. Vo vynikajúcom načasovaní sa nám s ponukou spolupráce ozvala pani učiteľka Gabriela Jančigová z gymnázia v Kysuckom Novom Meste. Jej tím študentov, dobrovoľníkov menovite Patrícia Hladká, Monika Jarošíková, Natália Kuricová, Slávka Laščeková, Zuzana Juráková, Adela Kubalová, Alica Kuljovská, Miroslava Hozáková, Monika Poláčková a Natália Paliarová prispeli k nízkej úmrtnosti migrujúcich ropúch na dopravnej komunikácii. Našimi najmladšími pomocníkmi túto sezónu, pod vedením svojej mami Martiny Úradníkovej boli Lukáš (3r), Adrián (7r) a Martin (7r).

Vďaka je samozrejme nasmerovaná aj  dobrovoľným strážcom prírody a ďalším zúčastneným, ktorí prejavili záujem o praktickú ochranu ropuchy bradavičnatej v Hornom Vadičove. Spoločenská hodnota ropuchy je síce vo vyhláške MŽP SR č. 170/2021 vyčíslená na 300 € za jedinca, ale jej skutočná hodnota v ekosystéme je nevyčísliteľná. Ropucha bradavičnatá je súčasťou nášho prírodného bohatstva, našej biodiverzity a aj preto nám nie je jej osud ľahostajný.

Ak by ste mali v budúcej sezóne záujem pomôcť nám, pokojne nás kontaktujte: peter.drengubiak@sopsr.sk, 0903 298 429

Text: Peter Drengubiak

Foto: Gymnázium Kysucké Nové Mesto, Zuzana Václavová & Peter Drengubiak