Potápač veľký (Mergus merganser)

S potápačom veľkým sa na Kysuciach v zimnom období môžete stretnúť na nezamrznutých riekach Bystrica a hlavne Kysuca. Oblasť jeho hniezdenia v rámci Európy sa nachádza v Škadinávii, Islande a vo Veľkej Británii. Od polovice 20. storočia sa v Európe potvrdil trend rozširovania jeho areálu južným smerom. Už v minulosti sa objavili na Slovensku jedince, ktoré u nás zostali aj cez leto. Jeden z prvých údajov pochádza z roku 1949 zo Senného. Aj v nasledujúcich rokoch boli na Slovensku potápače pozorované v letnom období, avšak vždy bez hniezdnej aktivity, či hniezdenia. Až v roku 2004 na rieke Hron sa prvýkrát do ornitologickej histórie zapísalo pozorovanie páru vo svadobnom šate. Na prvé vyhniezdenie mláďat na Hrone sme si museli ešte chvíľu počkať, to bolo pozorované až v roku 2007. Od roku 2007 sa hniezdenie potápačov potvrdilo na Slovensku niekoľkokrát na riekach Váh, Hron a Dunaj. Konečne rok 2016 potešil aj kysuckých ornitológov, kedy bola pozorovaná hniezdna aktivita potápačov veľkých na rieke Kysuca. Podľa slov nášho spolupracovníka Jaroslava Kizeka  v súčasnosti bolo na rieke Kysuca vyhniezdených šesť znášok. Tak okrem toho, že je potápač veľký u nás pravidelným migrantom a zimným hosťom, dúfame, že ostane aj pravidelným hniezdičom.

Text a foto: Peter Drengubiak