Predmieranka a jej tajomstvá

Väčšina ľudí si nepripúšťa to, že by im poobede, keď sa vrátia domov z práce cez „trubky“ netiekla voda, nedajbože, že by im netiekla teplá, pričom si za ňu zaplatili. Aká samozrejmosť, čistá, studená a teplá… Koľkých z vás zaujíma aké potoky, riečky a rieky tečú Kysucami a koľkých z vás zaujíma to, ktoré z nich sú čisté, bez odpadu, bez vyústenia septikov, bez hromád komunálneho, biologického a nebezpečného odpadu v ich korytách? Skúšam si na túto otázku odpovedať sám tým, že jednotlivé korytá kysuckých tokov prechádzam od prameňov až po ústia. No a aká je odpoveď? Nuž na to, že 80% vody sa nachádza v našom mozgu správame sa k nej iracionálne. Zatiaľ som na Kysuciach nenašiel koryto toku bez odpadu, či nejakého negatívneho vplyvu človeka naň.

Sú na Kysuciach ešte časti tokov, v ktorých príroda robí a rodí svoje čary? No jasné, ťažko hľadať, ale jeden z nich napr. preteká Klokočovom a to bez nejakých väčších ľudských skládok. Predmieranka ako potok a neskôr podhorská rieka si od prameňa v Moravsko-sliezskych Beskydoch  razí cestu cez flyšové pásmo kysuckých údolí. Iste, v niektorých častiach v blízkosti ľudských obydlí dostáva zabrať, ale aj tak sa na jej pozdĺžnom profile dajú nájsť krásne až romantické miesta. Nebudem písať o tom úseku, ktorý sa nachádza vo vyhlásenom území európskeho významu NATURA 2000 http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0655 , ale o tom, ktorý si razí cez pieskovcové platne čo najkratšiu cestu smerom do doliny v časti Vrchpredmier. Nuž ale napokon, čo by som písal, tí čo to poznajú vedia a tí čo nie, tak takto to tam vyzerá…

Text a foto: Peter Drengubiak