Projekt LECA – Pilot Kick off meeting – Rožnov pod Radhoštěm, 26.03.2024

Projekt LECA – Pilot Kick off meeting – Rožnov pod Radhoštěm, 26.03.2024

Ochrana veľkých šeliem v ich prirodzenom prostredí a zároveň podpora chovateľov hospodárskych zvierat pri zabezpečení ich stád. Znie vám to ako niečo nemožné?  V Českej republike je to bežná prax a dá sa napísať, že nás v prístupe: „Aj vlk sýty, aj ovca celá“ už dávno predbehli. V Českej republike si napr. chovateľ oviec vie od štátu 100%-tne prefinancovať náklady na zabezpečenie svojho stáda (informačný portál AOPK ČR k vlkovi: KLIK). Posledné stretnutie projektových partnerov  v pilotnom území Beskydy-Kysuce v rámci medzinárodného projektu LECA, sa okrem výskumných aktivít veľkých šeliem zaoberal aj vzťahom veľké šelmy – chovateľ – dotácie na zabezpečenie chovu.

Celý deň bol naplnený erudovanými príspevkami na témy od výskumu vlka, rysa, cez škody spôsobené chránenými druhmi, možnosťami zabezpečenia stád a hlavne finančnými možnosťami štátu na pomoc chovateľom hospodárskych zvierat. Za Správu CHKO Kysuce sme odprezentovali príspevok na tému škôd spôsobených vlkom dravým v našej územnej kompetencii za posledných 12 rokov. Ich trend nie je vôbec výrazne stúpajúci aj napriek tomu, že sa nám v neobsadených teritóriách diferencujú nové vlčie rodiny, či svorky. Z praxe, pri obhliadkach škôd, sme v dlhodobom horizonte zistili, že zabezpečenie chovov na Kysuciach a Javorníkoch je v rozmedzí od žiadneho po nedostatočné. Veríme však, že štát nezostane voči chovateľom ľahostajný a motivuje sa napr. práve prístupom Českej republiky, čo by znížilo „trecie plochy“ medzi ochranou vlka a chovateľmi hospodárskych zvierat. Vlka ako predátora kopytníkov predsa potrebujeme pri znižovaní vysokých škôd, spôsobených na poľnohospodárskych plodinách i lesných porastoch. Zachovanie vlčej populácie je dôležité nielen z pohľadu Slovenska, ale aj okolitých štátov, ktoré chránia vlka na základe ich národnej a tiež európskej legislatívy. Vlk štátne hranice nepozná…

Lov vlka na Slovensku, ako prevencia pred vznikom škôd nie je vhodným riešením, odprezentoval Miroslav Kutál (bližšie v článku tu: KLIK). Nadväzujúc na prezentáciu Martina Duľu o výskume rysa prednášal o vlkovi Michal Bojda. Ku genetike vlka sa tradične a erudovane vyjadril  prof. Pavel Hulva. Výbornú prezentáciu na tému zabezpečenia chovov odprezentoval Vladimír Antal. Vedeckú prácu z dát zo satelitnej telemetrie vlka v podmienkach ČR predstavil Aleš Vorel. O ochrane a manažmente veľkých šeliem na Slovensku informoval Mikuláš Hančin. K nevyhnutnej potrebe využívať pri strážení chovov oviec okrem oplôtkov tiež veľké plemená strážnych psov  sa vyjadril zástupca organizácie Chovateľov oviec a kôz ČR Roman Cieślar  a tiež individuálny chovateľ oviec Martin Válek. Takto sme sa dostali asi do dvoch tretín programu, ktorý bol zaujímavý a hodnotný. Sme presvedčení, že projekt LECA, tak ako predchádzajúce medzinárodné projekty zamerané na veľké šelmy a ochranu krajiny TransGREEN, ConnectGREEN a SaveGREEN nás posunie ďalej pri ochrane vlka (veľkých šeliem) na jednej strane a na strane druhej, motivuje štát implementovať do legislatívy väčšiu podporu chovateľom hospodárskych zvierat v podobe prostriedkov na zabezpečenia ich chovov, pri súčasnej celoročnej ochrane vlka dravého.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Zuzana Václavová