Projekt TRANSGREEN

Ak sa zaujímate o našu prácu, tak ste určite postrehli že Správa CHKO Kysuce participovala na projekte TRANSGREEN, ktorého cieľom bolo zlepšiť poznanie v oblasti kolízie medzi dopravnou infraštruktúrou a pohybom zveri v krajine. Nebudem sa dnes rozpisovať, lebo všetko je už napísané. Nech sa páči, súčasťou textu sú aj odkazy na jednotlivé publikácie, o ktoré by ste mohli mať záujem: http://www.sopsr.sk/web/?cl=11229

Text a foto: Peter Drengubiak