Prosba o pomoc pri odhaľovaní pytliactva chránených druhov živočíchov

Prosba o pomoc pri odhaľovaní pytliactva chránených druhov živočíchov

Prosba o pomoc pri odhaľovaní pytliactva chránených druhov živočíchov

Človek svojimi aktivitami výrazne ovplyvňuje vzťahy medzi druhmi a tiež druhy samotné. Nešetrná ťažba dreva, regulácie tokov, urbanizácia, doprava, odpad,… Veľké šelmy, vlk, rys a medveď sú významne negatívne ovplyvňované vo svojom pohybe v rámci ich rozsiahlych teritórií (rys a vlk). Pozn. medveď nie je teritoriálne zviera. Fragmentácia ich habitatov a bariérové prvky (výstavba oplotení a stavieb v biokoridoroch, výstavba dopravných komunikácii) sú negatívne vplyvy zasahujúce do života týchto vzácnych druhov našej fauny. Jeden z ďalších negatívnych dopadov na spomínané druhy a nielen na ne, má pytliactvo. Jav, ktorý by sme v 21. storočí vo vyspelej spoločnosti neočakávali a predsa. Urbanizácia sa dá usmerňovať pomocou Regionálnych územných systémov ekologickej stability (RÚSES) a tiež dodržiavaním platných Územných plánov obcí. Priechodnosť, či konektivita krajiny pre živočíšne druhy náročné na priestor sa dá riešiť tiež a to ekoduktami, podmostiami či priepustami v kritických zónach. Pytliactvo žiaľ, to sa odhaľuje veľmi ťažko. Preto sa na vás obraciame s prosbou o spoluprácu. A nie sme sami, kto vás chce týmto poprosiť o pomoc. Správa CHKO Kysuce úzko spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. V tomto prípade ide o Národnú centrálu osobitných druhov kriminality, ktorá pre našu územnú pôsobnosť sídli v Žiline a pre Trenčiansky kraj v Trenčíne. Ich úlohou okrem iného je odhaľovať trestné činy  pytliactva. Pri každom náleze uhynutého chráneného živočícha sú zamestnanci tejto jednotky oslovení, aby sme spolu s nimi riešili prípady pytliactva. Neodmysliteľnou súčasťou v týchto prípadoch je účasť verejnosti. Bez ľudí, ktorí sa pohybujú v prírode by bolo veľmi náročné lokalizovať takto usmrtené druhy v teréne. Preto by sme týmto chceli poďakovať občanom, ktorým nie je naša divočina a jej bohatstvo ľahostajné a zároveň, chceme vás poprosiť o spoluprácu. Iste, ide o trestné činy, kde ohlasovateľ môže mať strach z toho, že bude jeho meno zverejnené. Plne chápeme tieto obavy. Dobrá myšlienka a snaha pomôcť môžu byť nepríjemne konfrontované s časťou spoločnosti. Existuje však riešenie a to je status anonymného oznamovateľa. V prípade, keď sa vám podarí v prírode nájsť uhynutého chráneného živočícha (vlka, rysa, medveďa, bobra, vydru,…) neváhajte a danú skutočnosť nahláste ideálne nám, na Správu CHKO Kysuce a tiež na Národnú centrálu osobitných druhov kriminality. Verte, že takto spolu môžeme s pytliactvom bojovať omnoho efektívnejšie. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Kontakt na ohlasovanie prípadov podozrenia z pytliactvaSpráva CHKO Kysuce:

RNDr. Peter Drengubiak, 0903 298 429, peter.drengubiak@sopsr.sk

Kontakt na ohlasovanie prípadov podozrenia z pytliactva – Národná centrála osobitných druhov kriminality, web: KLIK

pre Žilinský kraj – 0918 799 286

pre Trenčiansky kraj – 0918 792 985

Text a foto: Peter Drengubiak