Roháč obyčajný, obyčajne nie bežný

Roháč obyčajný, obyčajne nie bežný

Náš azda najznámejší chrobák roháč obyčajný (Lucanus cervus) je pre územie Chránenej krajinnej oblasti Kysuce vzácnosťou. Doposiaľ jediný potvrdený výskyt bol zistený v západnej časti územia CHKO Kysuce v obci Lazy pod Makytou (foto č. 1). Preto nás potešila čerstvá informácia od nášho bývalého kolegu Petra Kvasnicu, ktorému sa podarilo nájsť samca roháča v NPR Veľká Rača. Nejde o typický habitat, v ktorom sa  roháč vyskytuje. V rezervácii nie je ani stopa po dubinách či duboch, v ktorých sa tento chrobák  na Slovensku bežne vyskytuje. Zároveň však, nie sú mu cudzie ani bučiny s prímesou ostatných „listnáčov“ (foto č. 2). Tak isto ani nadmorská výška približne 1000 m n. m., v ktorej bol nájdený, nie je z historického kontextu nálezov z územia Slovenska na zamyslenie. Čo je naozaj na zamyslenie je, či ide o pozostatok pôvodne širšie rozšíreného druhu, alebo o nové obsadenie vhodného habitatu. Každopádne, Národná prírodná rezervácia Veľká Rača má potenciál pre život a reprodukciu roháčov. Od dostatku „mŕtveho“ dreva, ktoré je potrebné pre vývoj lariev, tie sú xylofágne – živiace sa rozkladajúcim sa drevom, cez drevinové zloženie listnáčov, až po výslnné, otvorené plochy po prírodných disturbanciách. Aj na tomto mieste sa potvrdzuje známy fakt, že diverzifikované, rôznorodé prostredie dokáže ponúknuť podmienky aj pre vzácnejšie druhy fauny. V nepôvodných smrekových monokultúrach budete roháča darmo hľadať. Staré a rozkladajúce sa stromy sú základ, pre jeho výskyt. Intenzívne lesné hospodárstvo je pre roháča limitujúcim faktorom.

Použitá literatúra:
HARVEY D. J., GANGE A. C., HAWES C. J., RINK M. 2011: Bionomics and distribution of the stag beetle, Lucanus cervus (L.) Gross Europe. Insect Conservation and Diversity 4: 23-28.

Foto a text: Peter Drengubiak