Poznáte to. Dominantné myšlienky sú často podmienené práve tým najintenzívnejším dianím okolo vás. Stále si však neviete nájsť čas na to, aby ste ich dali na „papier“, ak je treba… Pri každej návšteve našej informačnej databázy (KIMS), ktorá okrem iného predstavuje základný informačný zdroj pre prípravu a písanie odborných stanovísk zisťujem, že už roky je to zhruba to isté… Pár zanietených ľudí je málo na to, aby sme sa v ochrane prírody posunuli na vyššiu úroveň…
Staré a známe „poznaj a chráň“, je v chránených územiach Slovenska aplikované v rôznej miere. Tak napr. územie Správy CHKO Kysuce je stále z veľkej časti „terra incognita“. Neprebádaná zem znie celkom ako výzva, no nie? Každoročne sa ako odborní zamestnanci ochrany prírody v teréne stretávame s novými poznatkami. Objavené sú pre územie nové, doposiaľ neznáme taxóny húb, rastlín. Potvrdzujú sa nové hniezdiská orla skalného, sokola sťahovavého. Kysucké mokrade objavuje novousadlík bobor a na brehu Kysuce zahniezdili brehule hnedé. Poznatky o biote v našom území pribúdajú len v takom množstve, v akom sa im venujeme my, ľudia z ochrany prírody, prípadne milovníci prírody, ktorí s nami toto poznanie zdieľajú. Žiaľ, aktívnych ochrancov prírody, bádateľov a objavovateľov je u nás ako šafránu. Chýbajú nám odborne „podkutí“ botanici, či zoológovia, ktorí by vedeli pomôcť s poznávaním nášho neustále sa meniaceho územia. Tiež nám chýbajú ľudia ochotní pomôcť pri kosení a hrabaní vzácnych kvetnatých lúk, či pri prenose žiab cez cestu, počas ich jarnej migrácie, atď. Som presvedčený, že táto situácia nie je spôsobená tým, že by ľudia nechceli pomôcť. Skôr si myslím, že pomôcť môžu a chcú, len možno nevedia s čím, kde a ako. Preto vás chcem poprosiť v mene Správy CHKO Kysuce, ak ste botanik, zoológ, alebo iný odborník v oblasti prírodných vied, zapojte sa vo svojom voľnom čase do extenzívneho spoznávania nášho územia. Možno si amatérsky, ale skúsený ornitológ či herpetológ ani v takomto prípade, ak máš chuť neváhaj a kontaktuj nás. Študuješ na univerzite nejaký biologický smer a žiješ na Kysuciach, či v blízkom okolí? Možno práve tu si rozpracuješ diplomovú prácu, ktorá ťa posunie až na doktorandské štúdium… Si ten, kto by rád fyzicky pomohol pri práci v ochrane prírody? Vieš sa obracať pri kosení a hrabaní lúk? Tak práve na teba čakáme…
Len z primeraného poznania prírodných hodnôt vieme zabezpečiť primeranú ochranu druhov a biotopov. Pomôžte nám zachovať naše spoločné, prírodné hodnoty. Hodnoty, ktoré sa tak ľahko strácajú, no nesmierne ťažko a nákladne obnovujú.
Ak ste rozhodnutí zapojiť sa do spolupráce, tak kontaktujte: peter.drengubiak@sopsr.sk

Text: Peter Drengubiak

Foto: Roman Cimerman, Filip Fulier, Michal Bojda, Zuzana Václavová, Milan Zajac, Martin Duľa, Martin Špilák, Marta Tóthová, Martin Čierňava a Peter Drengubiak